Devólvelle a confianza. Campaña de rehabilitación de animais maltratados

Subvencións para previr o abandono e fomentar a adopción de animais de compañía abandonados

Convocatoria de subvencións para a realización de actuacións encamiñadas á prevención do abandono e ao fomento da adopción dos animais de compañía abandonados na provincia de Pontevedra

O prazo para a presentación de solicitudes será de dous meses, contados desde o día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO)

Subvencións concedidas

2018

Última modificación: mércores, 27 marzo 2019