Imaxe representativa do tema Benestar

Subvencións a entidades sen fins de lucro para actuacións no ámbito social

Axudas a entidades sen fins de lucro para actuacións no ámbito social para o desenvolvemento, na provincia de Pontevedra, de actuacións de atención especializada dirixidas a persoas en situación de especial vulnerabilidade.

Poderán beneficiarse entidades de iniciativa social cuxo obxectivo sexa a realización de proxectos ou actividades orientadas á intervención, asistencia, integración social e laboral, prevención e promoción do benestar daqueles colectivos que, atendendo ás súas especiais circunstancias, precisan dunha maior especificación técnica e interdisciplinaria.

Subvencións concedidas

Última modificación: mércores, 03 febreiro 2021