Cooperación transfronteiriza

Cooperación transfronteiriza

Cooperación transfronteiriza

  • Declaración de Tui. Diluir la frontera

    AECT Río Miño

    AECT Río Miño será unha entidade con personalidade xurídica que permitirá optar a fondos europeos e xestionalos, así como promover e organizar accións de cooperación no territorio de forma directa

  • Visit Río Minho

    Visit Río Minho

    A proposta de actuación transfronteiriza que se presentou aos fondos europeos Poctep-Interreg V, a denominada Visit Río Miño, ten catro eixes de actuación