Juventud

Xuventude

Xuventude

 • Calendario competencial

  Calendario competencial 2020

  Inclúe, ao longo do año, propostas de aprendizaxe e actividades

 • Xoguetes sen estereotipos de xénero

  Xoguetes sen estereotipos de xénero

  Xogar é un dereito, unha fonte de aprendizaxe e unha vía de enriquecemento persoal recoñecida na Convención sobre os Dereitos do Neno. É deber das institucións públicas fomentar e facilitar que as nov...

 • Erasmus + 2020

  Erasmus + 2020

  Convocatoria aos centros educactivos con ciclos medios de FP a participar como entidades de envío dentro do proxecto de mobilidade

 • DEPORTE escolas

  DEPOrte Escolas 2019-2020

  Atletismo, baloncesto, balonmán, fútbol, judo, loita, patinaxe, piragüismo, rugby e taekwondo son as actividades que se ofertan para os nenos e nenas de toda a provincia

 • Tecendo lazos

  Tecendo lazos

  O programa "Tecendo lazos" ten por finalidade desenvolver obradoiros entre distintas xeracións no eido do lecer para facilitar o intercambio de aprendizaxes e valores.