Juventud

Xuventude

 • Centro Escuela-hogar

  Centro Escola-fogar

  O centro conta cunha capacidade máxima para 60 persoas e con catro unidades de convivencia

 • Centro Agarimo

  Centro Agarimo

  Como centro público defínese ideoloxicamente de forma pluralista, respectando a liberdade para manifestar as súas opinións, no marco da consideración dos valores, normas e actitudes democráticas

 • Por un xogo igualitario e non violento

  Por un xogo igualitario e non violento

  Campaña de adquisición e uso de xogos e xoguetes non sexistas e non violentos

 • Escola de Enfermería

  A Escola Universitaria de Enfermería é un centro público adscrito á Universidade de Vigo, dependente da Deputación, no que o alumnado pode cursar o grao de Enfermería

 • Centro de Educación Especial

  Centro de Educación Especial

  O CEE Príncipe Felipe é un colexio específico que atende as demandas de alumnos con necesidades educativas de atención específica por motivos de discapacidade