Cohesión Social

Cohesión Social

Cohesión Social

 • Ayudas básicas de emergencia

  Axudas básicas de emerxencia

  Co obxectivo de proporcionar aos concellos de menos de 20.000 habitantes apoio económico, atendendo as demandas da poboación que se atopa en situación ou risco de exclusión social

 • Cursos

  Cursos de español para persoas inmigrantes

  Cursos de español para persoas inmigrantes, ata un máximo de 60 prazas (20 por edición) para a preparación do DELE (Diploma de Español Lingua Estranxeira) A2 do Marco Común Europeo de Referencia para ...

 • Premios Provinciales a la Juventud

  Premios Provinciais á Xuventude

  Premios Provinciais á Xuventude para promover o talento e o potencial da mocidade da nosa provincia

 • Campamentos polideportivos

  Campamentos Polideportivos

  Os campamentos polideportivos no Centro Príncipe Felipe están destinados a nenas e nenos con domicilio habitual en calquera dos concellos da provincia

 • Depo RúARTE

  Depo RúARTE

  Actividades alternativas e de lecer que atendan as demandas do colectivo xuvenil dos concellos da provincia