Cohesión Social

Cohesión Social

 • servizos sociais, sociosanitarios e da xuventude

  Subvencións para actuacións no ámbito social

  Convocatoria de subvencións a entidades sen fins de lucro para actuacións no ámbito dos servizos sociais

 • Servizos sociais comunitarios

  Servizos sociais comunitarios

  Ten como obxectivo proporcionarlles asistencia económica aos concellos de menos de 20.000 habitantes nas súas competencias en materia de servizos sociais comunitarios básicos

 • Ayudas básicas de emergencia

  Axudas básicas de emerxencia

  Co obxectivo de proporcionar aos concellos de menos de 20.000 habitantes apoio económico, atendendo as demandas da poboación que se atopa en situación ou risco de exclusión social

 • Depo RúARTE

  Depo RúARTE

  Actividades alternativas e de lecer que atendan as demandas do colectivo xuvenil dos concellos da provincia

 • Servizo de teleasistencia domiciliaria

  Dirixido ás persoas maiores ou discapacitadas que vivan soas ou ás que estean acompañadas e teñan as súas facultades moi minguadas para valerse por si mesmos na vida cotiá