Cohesión Social

Cohesión Social

Cohesión Social

 • Cursos

  Cursos de español para persoas inmigrantes

  Cursos de español para persoas inmigrantes para a preparación do DELE (Diploma de Español Lingua Estranxeira) A2 do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCER) expedido polo Instituto Cer...

 • servizos sociais, sociosanitarios e da xuventude

  Subvencións a entidades sen fins de lucro para actuacións no ámbito social

  Convocatoria de subvencións a entidades sen fins de lucro para actuacións no ámbito dos servizos sociais

 • Campamentos polideportivos

  Campamentos Polideportivos

  Os campamentos polideportivos no Centro Príncipe Felipe están destinados a nenas e nenos con domicilio habitual en calquera dos concellos da provincia

 • Depotermal

  Este plan ten por finalidade fomentar o envellecemento activo e mellorar a calidade de vida das persoas

 • Depo en Marcha

  Depo en Marcha

  O programa "Depo en Marcha" ofrece un catálogo de talleres para favorecer o envellecemento activo, optimizar a saúde e mellorar a calidade de vida das persoas maiores