Cohesión Social

Cohesión Social

Cohesión Social

 • Centro Príncipe Felipe

  Réxime de acollemento residencial no Centro Príncipe Felipe

  Este servizo de acollemento residencial ten como finalidade atender a aquelas persoas menores procedentes de familias con problemáticas de risco psicosocial

 • Financiación y prestación de las ayudas básicas de emergencia

  Axudas extraordinarias. COVID

  Financiamento extraordinario con ocasión da declaración do estado de alarma co obxectivo de proporcionar asistencia económica aos concellos de menos de 20.000 habitantes

 • Depo Aventura

  Depo Aventura A Lanzada

  Campamentos de verán no Centro de Vacacións da A Lanzada para as persoas menores dos distintos concellos da provincia de Pontevedra

 • Campamentos polideportivos

  Campamentos Polideportivos

  Os campamentos polideportivos no Centro Príncipe Felipe están destinados a nenas e nenos con domicilio habitual en calquera dos concellos da provincia

 • Depotermal

  Este plan ten por finalidade fomentar o envellecemento activo e mellorar a calidade de vida das persoas