Cohesión Social

Cohesión Social

Cohesión Social

 • Centro Príncipe Felipe

  Réxime residencial no Centro Príncipe Felipe

  Este servizo de acollemento residencial ten como finalidade atender a aquelas persoas menores procedentes de familias con problemáticas de risco psicosocial

 • Servizos sociais comunitarios

  Servizos sociais comunitarios

  Ten como obxectivo proporcionarlles asistencia económica aos concellos de menos de 20.000 habitantes nas súas competencias en materia de servizos sociais comunitarios básicos

 • Servizo de teleasistencia domiciliaria

  Dirixido ás persoas maiores ou discapacitadas que vivan soas ou ás que estean acompañadas e teñan as súas facultades moi minguadas para valerse por si mesmos na vida cotiá

 • Exposición Sorrisos Transformadores

  Sorrisos Transformadores

  O proxecto "Sorrisos trans*formadores" en colaboración coa Asociación ARELAS busca a visibilización do colectivo trans* para promover a igualdade de oportunidades e o respeto á diversidade

 • Centro Escuela-hogar

  Centro Escola-fogar

  O centro conta cunha capacidade máxima para 60 persoas e con catro unidades de convivencia