Innovación

Innovación

 • SmartPemePrograma TurisTIC

  Programa TurisTIC

  Nun mundo globalizado e en permanente cambio cada vez é máis importante para o sector turístico da provincia o coñecemento e manexo das tecnoloxías da información e a comunicación (TIC)

 • Xeoportal

  Xeoportal

  Permite a procura, o acceso e a visualización dos datos xeoespaciais utilizando un navegador e posibilita a integración, a interoperabilidade e o intercambio de información

 • Catálogo de herramientas TIC dirigido a las personas emprendedoras

  Catálogo de ferramentas TIC dirixido ás persoas emprendedoras

  Recompilación das principais solucións TIC consideradas clave para as persoas emprendedoras, e estruturalas segundo a fase na que se atopa o desenvolvemento da idea emprendedora

 • Servicio de Administración electrónica para ayuntamientos

  Servizo de Administración electrónica para concellos

  Este servizo préstase en modalidade SaaS de maneira que os concellos non teñan que asumir custo ningún de instalación ou dotación de infraestrutura hardware ou software derivada do uso do servizo

 • SmartPeme

  Red SmartPeme

  É unha rede de puntos na que se presta un servizo de información e asesoramento presencial e personalizado sobre as TIC e as novas tecnoloxías