Innovación

Innovación

  • Viñas Atlánticas

    O obxectivo deste proxecto é desenvolver un sistema de xestión medioambiental sostible e produtivo para as adegas

  • CIDIR-EIL

    Este grupo de traballo encárgase da recompilación de datos de distintos tipos de infraestruturas e recursos municipais.