Medio Natural

Medio Natural

  • Finca Mouriscade

    Dispón dun laboratorio destinado a dar resposta a moitas das necesidades do sector gandeiro.

  • Estación Fitopatolóxica Areeiro

    Centro especializado na investigación de carácter práctico relacionada cos ámbitos agrícola e forestal. Está asociado á Misión Biolóxica de Galicia.

  • Recollida de aceites domésticos

    Os concellos da provincia que o desexen poden adherirse ó sistema de recollida de aceites de uso doméstico.