Transparencia Administrativa

Transparencia Administrativa

A Deputación de Pontevedra, no seu compromiso firme coa transparencia, quere explicarlle con detalle á cidadanía a estrutura da institución e os servizos que presta, para que coñeza como está vertebrada a organización e facilitarlle as súas xestións. Neste apartado ponse á disposición da veciñanza a información sobre as prestacións da Deputación en todos os departamentos, o acceso á documentación administrativa, o organigrama de persoal e os diferentes órganos de representación e goberno. 

Última modificación: venres, 23 novembro 2018