Indicadores de transparencia

Transparencia económico-financeira

Información contable e orzamentaria

  

Transparencia nos ingresos e gastos

  

Transparencia nas débedas da Deputación