Indicadores de transparencia

Transparencia nas contratacións de servizos

Procedemento de contratación de servizos

  

Relacións e operacións con provedores e contratistas