Indicadores de transparencia

Servizos e apoio aos municipios

Plan de Obras e Servizos

 1. Sección visible na web dedicada ao Plan de Obras e Servizos
 2. Distribución (obrigatoria e discrecional) dos recursos do plan (con información detallada sobre conservación de estradas provinciais, recollida de residuos sólidos, etc.), así como criterios de distribución aplicados

Xestión tributaria

 1. Catálogo dos servizos en materia de xestión tributaria que poidan solicitar os municipios e outras entidades locais da provincia

Asistencia e cooperación xurídica e económica

 1. Catálogo dos servizos en materia de asistencia e cooperación, xurídica e económica, que poidan solicitar os municipios e outras entidades locais da provincia
 2. Catálogo dos servizos en materia de asistencia e cooperación económica que poidan solicitar os municipios e outras entidades locais da provincia
 3. Estudos sobre as diferentes zonas e/ou demarcacións da provincia

Asistencia técnica urbanística, de administración electrónica e contratación centralizada e informática

 1. Catálogo dos servizos en materia de asistencia técnica urbanística que poidan solicitar os municipios e outras entidades locais da provincia
 2. Catálogo dos servizos en materia de asistencia técnica informática e telemática e ofertas de contratación centralizada que poidan solicitar os municipios e outras entidades locais da provincia

Outra información sobre servizos

 1. Número e distribución dos cargos e postos de traballo asignados aos servizos fundamentais que desempeña a Deputación (Plan de Obras e Servizos, xestión tributaria, asistencia e cooperación económica, asistencia técnica urbanística, asistencia informática e telemática, etc.)
 2. Mapa coa distribución e os enlaces das vías provinciais e os quilómetros e o seu estado de conservación
 3. Servizos públicos que están xestionados a través de concesionarios e actividades administrativas externalizadas (realizadas mediante contratos de asistencia técnica)

 

Última modificación: xoves, 20 xuño 2019