Tansparencia

Concesións de servizos públicos e actividades

A continuación recóllense as concesións de servizos públicos e actividades realizadas entre a Deputación e un concesionario, que pode ser unha persoa natural ou xurídica, para a xestión dun servizo cuxa prestación sexa de titularidade ou competencia pública, e cuxa contrapartida veña constituída ben polo dereito a explotar os servizos obxecto do contrato ou ben polo mencionado dereito acompañado da percepción dun prezo.

Obxecto Empresa concesionaria Data do acordo Vixencia
Xestión do servizo público da escola infantil 0-3 anos do Centro Príncipe Felipe baixo a modalidade de concesión por procedemento aberto CHUPETES GALICIA, S. L. (B-70 098 744) X. G. do 24/4/2015 + prórroga o 19/4/2018 De 4/5/2018 a 3/5/2021
Xestión do servizo público para a explotación de forma integral de "Castrodeza (Gastrodeza): lendas, castros e gastronomía" (Lalín, Pontevedra) da Deputación de Pontevedra ESPIRAL XESTIÓN CULTURAL, S. L. (B-94 054 954) X. G. do 29/7/2016 + prórroga o 10/8/2018 De 19/8/2018  a 18/8/2020
Servizo de asistencia e colaboración técnica e administrativa coa Deputación de Pontevedra-ORAL en materia de inspección de tributos ASESORAMIENTO TRIBUTARIO LOCAL, S. L. (B-36 355 469) X. G. do 21/7/2017 + prórroga o 11/10/2019 De 18/10/2019  a 17/10/2020
Acordo marco para a prestación do servizo de consultoría e asistencia técnica relativas ao asesoramento, organización e determinados traballos para que o ORAL desenvolva funcións de xestión catastral (lote 1) CARTOGRAFÍA E MEDICIÓNS, S. L. (B-15 459 670) X. G. do 20/10/2017 + prórroga 08/11/2019 De 21/11/2019 a 20/11/2020
Acordo marco para a prestación do servizo de consultoría e asistencia técnica relativas ao asesoramento, organización e determinados traballos para que o ORAL desenvolva funcións de xestión catastral (lote 2) EIBISA NORTE, S. L. (B-15 419 906) X. G. do 20/10/2017 + prórroga 08/11/2019 De 21/11/2019 a 20/11/2020
Acordo marco para a prestación do servizo de consultoría e asistencia técnica relativas ao asesoramento, organización e determinados traballos para que o ORAL desenvolva funcións de xestión catastral (lote 3) LAGARES OCA, S. L. (B-36 813 715) X. G. do 20/10/2017 + prórroga 08/11/2019 De 21/11/2019 a 20/11/2020
Acordo marco para a prestación do servizo de consultoría e asistencia técnica relativas ao asesoramento, organización e determinados traballos para que o ORAL desenvolva funcións de xestión catastral (lote 4) SERVICIOS DE COLABORACIÓN INTEGRAL, S. L. (B-96 067 400) X. G. do 20/10/2017 + prórroga 08/11/2019 De 21/11/2017 a 20/11/2022
Contratación do servizo de implantación, uso e soporte dunha solución de padrón municipal de habitantes para concellos da provincia de Pontevedra SAGE AYTOS, S. L. U. (B-41 632 332) X. G. do 10/11/2018 De 15/2/2018 a 14/5/2020
Contratación da implantación, uso e soporte dunha solución de administración electrónica para concellos AULOCE, S. A. (A-50 878 842) X. G. do 14/10/2016 + prórroga 11/10/2018 9/11/2018 a 8/11/2020
Xestión do servizo de recollida de animais abandonados na provincia de Pontevedra e do Centro de Acollida e Protección de Animais da Armenteira TRAGSATEC, S. A. X. G. do 20/12/2019 De 1/1/2020  a 31/12/2021

 

Frecuencia de actualización: continua

Última modificación: luns, 29 xuño 2020