Tansparencia

Contratos formalizados

Recollemos neste apartado a relación de contratos formalizados pola Deputación, na que se inclúe a información sobre a data de formalización, o órgano xestor, o obxectivo e o tipo de contrato, o orzamento de licitación, o procedemento de contratación, os datos da persoa adxudicataria, o importe de adxudicación e o prazo de execución destes.

 

Formalización do contrato DATA
Plan Móvese. Mobilidade e Velocidade Seguras. Fase III 22/04/2021
Recuperación do espazo público e mellora da mobilidade peonil entre o p. q. 1+200 e o p. q. 1+780 da EP-1104 Moaña-Coiro (Moaña) 15/04/2021
"Servizo de formación no marco do proxecto ""Labora 2020. 2.ª convocatoria"" dentro da convocatoria de axudas do Fondo Social Europeo destinadas a entidades locais para a inserción das persoas máis vulnerables, cofinanciado nun 80 % polo FSE (lotes 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19 e 20)" 23/04/2021
Servizo de mantemento, asistencia e apoio á explotación do sistema de xestión económico-financeira SICAL 12/04/2021
Mellora da seguridade viaria na EP-9402 O Mosteiro-Barrantes, do p. q. 0+000 ao p. q. 0+250 (Meis) 16/04/2021
Servizo de visitas caracterizadas para o castelo de Soutomaior da Deputación de Pontevedra 23/04/2021
Servizo de visitas teatralizadas para o castelo de Soutomaior da Deputación de Pontevedra 23/04/2021
Mellora da mobilidade peonil na EP-6410 Bodaño-Merza ao seu paso pola área recreativa da Carixa (Vila de Cruces) 25/06/2021
Reposición de firme na EP-6003 Soutolongo-Doade (Lalín) 16/04/2021
Mellora da seguridade viaria na EP-8401 Portela-Souto de Vea (Cuntis) 14/04/2021
Reposición de firme na EP-2204 Sabarís-Belesar (Baiona) 25/05/2021
Contratación da musealización do castelo de Sobroso (Ponteareas), que comprende a planificación, xestión, deseño, elaboración, execución e posta en marcha segundo o proxecto executivo 23/06/2021
Mellora da seguridade viaria na EP-0506 O Curro-Portela (Barro) 14/05/2021
Mellora das marxes da estrada EP-9509 Sisán (Ribadumia) 22/04/2021
Mellora da drenaxe lonxitudinal na EP-9002 Fefiñáns-Oubiña, do p. q. 1+820 ao p. q. 2+200 (Cambados) 22/04/2021
Mellora das instalacións do parque comarcal de Gondomar (Gondomar) 02/07/2021
Subministración de máscaras cirúrxicas tipo II e FFP2 para o persoal da Deputación de Pontevedra para o ano 2021 (lotes 1 e 2) 16/04/2021
Contratación da Televisión da Mancomunidade do Salnés, S. L. para a cobertura publicitaria de todas as accións desenvolvidas pola Deputación de Pontevedra en 2021 14/05/2021
Subministración de escultura en aceiro para as escaleiras principais do Pazo provincial 23/02/2021
Mantemento das alfombras antiesvaradías para os distintos centros da Deputación de Pontevedra 20/04/2021
Servizo de asistencia técnica para a redacción do proxecto básico e de execución do traslado do parque central de maquinaria ao polígono de Barro-Meis (fase I de restauración ambiental da zona da Xunqueira) 12/04/2021
Reposición de firme na EP-9702 As Sinas-Vilanova, do p. q. 0+930 ao p. q. 1+780 (Vilanova de Arousa) 12/07/2021
Cobertura publicitaria de Uniprex, S. A. U., anualidade 2021 23/04/2021
Adxudicación á empresa Zona de Obra O Rosal S. L. (B-94106663) do servizo de aluguer e mantemento de 57 alfombras desinfectantes para os distintos centros da Deputación de Pontevedra 04/05/2021
Subministración dun equipo de radioloxía de uso veterinario e dun equipo completo de dixitalización indirecta da imaxe radiolóxica para o CAAN 10/05/2021
Contratación do servizo de soporte e mantemento dos equipos UCS da Deputación de Pontevedra 09/06/2021
Subministración dunha furgoneta para a adaptación dun laboratorio móbil con destino á gandaría da Finca Mouriscade 21/05/2021
Contratación de tres actuacións de Roi Casal dentro do programa "Musigal" 2021 30/04/2021
Contratación de dúas actuacións de Luar na Lubre con cargo ao programa "Musigal" 2021 31/05/2021
Contratación de catro actuacións de Guadi Galego con cargo ao programa "Musigal "2021 (expediente 2021014642) 09/06/2021
Contratación de catro actuacións de Baiuca con cargo ao programa "Musigal" 2021 09/06/2021
Contratación de tres actuacións de Odaiko con cargo ao programa "Musigal" 2021 09/06/2021
Contratación de dúas actuacións de Heredeiros da Crus dentro do programa "Musigal" 2021 31/05/2021
Contratación de catro actuacións de Xabier Díaz e Adufeiras do Salitre con cargo ao programa "Musigal" 2021 18/06/2021
Contratación de catro actuacións de Budiño con cargo ao programa "Musigal" 2021 04/06/2021
Arrendamento do local do Servizo de Xestión Catastral e Tributaria do IBI (avenida de Marín, núm. 19, baixo, Pontevedra) 01/06/2021
Adxudicación do contrato de arrendamento dun espazo no Centro de Negocios de Pontevedra para o equipo técnico encargado da xestión dos proxectos europeos 0256 SMART MINHO 1 e 0044 VISIT RIO MINHO 1 P 05/05/2021
Reserva das instalacións do IFEVI para o desenvolvemento dos procesos selectivos convocados pola Deputación no ano 2020 (expedientes CE2020N e Cl2020N), programación para os meses de xuño e xullo de 2021 28/06/2021
Adxudicación mediante contratación directa do contrato patrimonial de arrendamento dun inmoble para as oficinas do persoal vinculado á oficina técnica de residuos da Deputación de Pontevedra 01/07/2021
Balizamento na EP-7001 A Estrada-Forcarei, p. q. 0+000 ao p. q. 22+726 (A Estrada-Forcarei) 08/01/2021
Contratación de Iniciativas Audiovisuais de Vigo, S. L. U. para a cobertura publicitaria de todas as accións desenvolvidas pola Deputación de Pontevedra para a anualidade 2021 08/01/2021
Contratación de Lérez Ediciones, S. L. para a cobertura publicitaria de todas as accións desenvolvidas pola Deputación de Pontevedra para a anualidade 2021 08/01/2021
Servizos dun seguro de asistencia en viaxes para o alumnado, docentes e persoal do proxecto Erasmus+ Practicum Depo 2020 (código de proxecto 2020-1-ES01-KA102-080944) 15/01/2021
Subministro de 3 licenzas Adobe Acrobat, 1 licenza de Adobe Stock, 1 licenza adobe After Effets cc e 15 licenzas de Adobe Creative Cloud, para a Deputación de Pontevedra 27/01/2021
Adquisición do Álbum Nós de Castelao para o Museo de Pontevedra 04/02/2021
Servizo de formación no marco do proxecto "Tic EMPRENDES" (expediente 349-299226), cofinanciado polo FSE no marco do programa de emprego xuvenil (axudas EM-POEJ) 15/02/2021
Ensanche e mellora da seguridade viaria na EP-2906 Os Valos-Guizán, desde o p. q. 2+180 ata o p. q. 2+920 (Redondela) 24/02/2021
Contratación do servizo de xestión integral da campaña anual de comunicación e promoción turística do destino Rías Baixas 2021 26/02/2021
Servizo de actualización de licenzas para os programas CIVIDAS e ONTIMIZE así como o mantemento da plataforma CIVIDAS 26/02/2021
Asistencia e consultoría para o deseño do modelo de teletraballo na Deputación de Pontevedra 26/02/2021
Renovación de licenzas FileNET para a Deputación de Pontevedra para o ano 2021 01/03/2021
Arrendamento dun local na rúa Ricardo Portela, núm. 17, de Pontevedra, destinado a almacén do servizo de Turismo Rías Baixas da Deputación de Pontevedra 02/03/2021
Servizo de aparcamento de vehículos para a Deputación de Pontevedra para o ano 2021 03/03/2021
Contratación de Virtual Vedra Comunicación, S. L. para a cobertura publicitaria de todas as accións desenvolvidas pola Deputación de Pontevedra para a anualidade 2021 04/03/2021
Contratación da Editorial La Capital, S. L. para a cobertura publicitaria de todas as accións desenvolvidas pola Deputación de Pontevedra para a anualidade 2021 04/03/2021
Servizo corporativo de telecomunicacións da Deputación de Pontevedra (lote 2) 05/03/2021
Servizo de mantemento, asistencia e apoio á explotación de datos do sistema integral de xestión tributaria e catastral do ORAL-Deputación de Pontevedra (GTT) 08/03/2021
Servizo de asistencia técnica para a redacción do proxecto de restauración da Xunqueira de Alba: demolición do parque de maquinaria e recuperación ambiental da parcela 08/03/2021
Contratación de Rías Baixas Comunicación, S. A. para a cobertura publicitaria de todas as accións desenvolvidas pola Deputación de Pontevedra para a anualidade 2021 08/03/2021
Contratación de Radio Vigo, S. A. U. para a cobertura publicitaria de todas as accións desenvolvidas pola Deputación de Pontevedra para a anualidade 2021 09/03/2021
Contratación de Radio Pontevedra, S. A. para a cobertura publicitaria de todas as accións desenvolvidas pola Deputación de Pontevedra para a anualidade 2021 09/03/2021
Subministración de vestiario para o persoal da Unidade de Control e Vixilancia da Deputación de Pontevedra 10/03/2021
Contratación do servizo de implantación, formación, soporte e mantemento dunha solución de administración electrónica para entidades locais da provincia de Pontevedra 11/03/2021
Contratación de Sermos Galiza, S. A. para a cobertura publicitaria de todas as accións desenvolvidas pola Deputación de Pontevedra para a anualidade 2021 12/03/2021
Contratación de Radio Popular, S. A. para a cobertura publicitaria de todas as accións desenvolvidas pola Deputación de Pontevedra para a anualidade 2021 14/03/2021
Servizo de mantemento, mellora de software e da información asociada ao inventario da rede de estradas da Deputación de Pontevedra 16/03/2021
Servizo de ensilado, sementado, abonado e roza das parcelas da Finca Mouriscade 22/03/2021
Desenvolvemento do programa "DepoRúARTE polo clima, pensando no 2030" 23/03/2021
Servizo de tala de arboredo no dominio público das marxes en estradas de titularidade da Deputación de Pontevedra para o ano 2021 25/03/2021
Servizo corporativo de telecomunicacións da Deputación de Pontevedra (lote 1) 29/03/2021
Mellora da seguridade viaria en Moimenta na EP-8305 Chacente-Morillas-San Isidro, p. q. 1+775 ao p. q. 2+245 (Campo Lameiro) 29/03/2021
Contratación de La Voz de Galicia, S. A. para a cobertura publicitaria de todas as accións desenvolvidas pola Deputación de Pontevedra para a anualidade 2021 06/04/2021
Servizo de realización de inventario, inspección e avaliación de obras de paso da rede de estradas da Deputación de Pontevedra 07/04/2021
Servizo de mantemento e soporte do sistema corporativo de impresión e dixitalización da Deputación de Pontevedra 12/04/2021
Acordo marco que rexera a prestación do servizo de asistencia técnica de redacción de proxectos do Servizo de Infraestruturas e Vías Provinciais na rede de estradas provinciais de Pontevedra 28/01/2021
Contrato de seguridade e saúde nas obras da Deputación de Pontevedra 22/01/2021
Arrendamento dun espazo no Centro de Negocios de Pontevedra para Smart Minho 1 e Visit Rio Minho 1 P  19/01/2021
Servizo de mantemento, atención a incidencias e vialidade invernal da rede viaria da Deputación de Pontevedra (lote 1 e 2) 18/01/2021
Subministración, en réxime de aluguer sen condutor/a, de varios vehículos para os servizos de Infraestruturas e Vías Provinciais e Asistencia Intermunicipal da Deputación de Pontevedra 07/01/2021
Contratación do servizo de mantemento da solución de ticketing e venda en liña para o castelo de Soutomaior (aplicación IACPOS) 05/01/2021
Posta en servizo da instalación depuradora de augas residuais e explotación, mantemento e conservación das instalacións de abastecemento e auga potable e das de depuración do polígono industrial de Outeda-Curro, Barro (EDAR-ETAP) 30/12/2020
Obra de emerxencia para a construción dun muro de contención na EP-2601 Mos-Puxeiros, no p. q. 3+000 (Mos) 23/12/2020
Servizo de auditoría externa para controlador de primeiro nivel e seguimento financeiro como auditor externo do proxecto europeo "Camiños xacobeos do oeste peninsular" (0477_Camiños_6_E) cofinanciado polo FEDER (POCTEP 2014-2020) 21/12/2020
Contratación ponte do servizo de implantación, uso e soporte dunha solución de Administración electrónica para as entidades locais da provincia de Pontevedra 17/12/2020
Obras de conservación de firmes das vías provinciais da Deputación de Pontevedra para o ano 2020. Zona C 14/12/2020
Obras de substitución de caldeiras de gasóleo por biomasa recollidas no expediente de axuda concedida polo Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía número feder_eell_2019-000559 14/12/2020
Acordo marco para a contratación do servizo de asistencia, asesoramento, defensa letrada e representación en xuízo da Deputación de Pontevedra no eido de recursos humanos, emprego público e patrimonio 14/12/2020
Proxecto de empoderamento das nenas e das mulleres da provincia de Pontevedra no ámbito musical "Descúbre-As" 01/12/2020
Subministración de vestiario para o persoal da Deputación de Pontevedra 18/11/2020
Contrato emerxencia: ampliación do aluguer de equipamento de aireación de reactor biolóxico da EDAR do polígono industrial de Outeda-Curro polo trámite de emerxencia 16/11/2020
Contratación da renovación anual da licenza para o software Autodesk 28/10/2020
Servizo de consultoría para a redacción e elaboración do Plan estratéxico de turismo do destino Rías Baixas 20/10/2020
Contratación da renovación do período de vixencia das licenzas Citrix da Deputación de Pontevedra 20/10/2020
Contratación para a ampliación da capacidade de almacenamento das cabinas de discos DellEMC Unity da Deputación de Pontevedra 19/10/2020
Contrato emerxencia: aluguer de equipamento de aireación de reactor biolóxico da EDAR do polígono industrial de Outeda-Curro 09/10/2020
Contratación do servizo de soporte para a plataforma de equipamentos informáticos da Deputación de Pontevedra 07/10/2020
Mellora da seguridade viaria na EP-4201 Setados-Ribarteme-Vide, p. q. 0+000 ao p. q. 3+930 (As Neves) 06/10/2020
Contratación do servizo de patrocinio publicitario das conferencias Club Faro de Vigo 2020 02/10/2020
Servizo de consultoría e asistencia para a preparación de documentación para o programa do IDAE FEDER EE. LL. para actuacións de economía baixa en carbono, actuacións de mobilidade sostible, Medida 8 30/09/2020
Patrocinio publicitario do IV Foro de Educación-Faro Impulsa 2020 16/09/2020
Servizo de patrocinio publicitario da actividade Faro da Escola 16/09/2020
Reforma dun local para as oficinas de atención ao público da sede central do ORAL 15/09/2020
Servicio de colaboración coa Intervención provincial no exercicio das funcións de control e auditoría financeira 04/09/2020
Contratación dun servizo de mantemento e soporte para o equipamento SAI (Sistema de Alimentación Ininterrompida) da Deputación de Pontevedra 03/09/2020
Subministración de materiais e maquinaria na rede viaria da Deputación de Pontevedra 31/08/2020
Servizo de xestión integral do centro "CastroDeza (GastroDeza): lendas, castros e gastronomía" localizado en Lalín, que comprende as actividades relacionadas coa xestión integral e mantemento das súas instalacións 26/08/2020
Patrocinio publicitario do Festival Revenidas 2021 18/08/2020
Contratación de catro actuacións do grupo Leilía dentro do programa "Musigal" 2020 17/08/2020
Patrocinio publicitario do Festival SonRías Baixas 2021, que terá lugar no municipio de Bueu os días 5, 6 e 7 de agosto de 2021 11/08/2020
Servizo de xestión, desenvolvemento e execución do programa "DepoRúARTE polo clima, pensando no 2030" 07/08/2020
Contratación de catro actuacións do grupo Oscar Ibáñez & Tribo dentro do programa "Musigal" 2020 05/08/2020
Subministración de licenzas Microsoft baixo acordos Open Value subscrición Goberno e School Agreement 24/08/2020
Vixilancia da saúde cun servizo de prevención alleo para a Deputación de Pontevedra 06/07/2020
Contratación de cinco actuacións do grupo Sés dentro do programa "Musigal" 2020 07/07/2020
Contratación do servizo de xestión integral da campaña anual de comunicación e promoción turística do destino Rías Baixas (trámite urxencia) 08/07/2020
Contratación de tres actuacións do grupo Garufa Blue Devil Band dentro do programa "Musigal" 2020 08/07/2020
Reposición de firme e reordenación de espazos na EP-5005 A Cañiza-Pousa, do p. q. 0+700 ao p. q. 1+100, A Cañiza 08/07/2020
Mellora da seguridade viaria na EP-2901, do p. q. 0+200 ao p. q. 2+050, Redondela 14/07/2020
Servizo de seguimento, análise de medios informativos e confección de informes 17/07/2020
Construción de senda peonil na EP-0206 Ponte Caldelas-Parada-Xustáns, Ponte Caldelas 21/07/2020
Conservación da cuberta e da fachada do castelo de Soutomaior 21/07/2020
Reparación de beirarrúas na EP-1102 Meira-Fraga, do p. q. 0+000 ao p. q. 2+000, Moaña 21/07/2020
Asistencia técnica para o desenvolvemento de obradoiros con actrices e actores do ámbito turístico para a promoción do destino Rías Baixas 23/07/2020
Patrocinio publicitario do Festival PortAmérica Rías Baixas 2021, que terá lugar na carballeira de Caldas de Reis os días 1, 2 e 3 de xullo de 2021 23/07/2020
Subministración de produtos de droguería, aseo persoal e limpeza, de carácter non industrial, para o Centro Príncipe Felipe da Deputación de Pontevedra 23/07/2020
Patrocinio publicitario do Festival Sinsal Son Estrela Galicia 2021, que terá lugar no municipio de Redondela os días 23, 24 e 25 de xullo de 2021 24/07/2020
Contratación de catro actuacións do grupo Amantes da Terra dentro do programa "Musigal" 2020 28/07/2020
Subministración de vestiario laboral para o persoal do Servizo de Infraestruturas e Vías Provinciais para o ano 2020 30/07/2020
Contrato de patrocinio do festival Atlantic Fest 2021 31/07/2020
Subministración, instalación, posta en funcionamento e formación de mantemento de 34 desfibriladores para instalacións municipais 31/07/2020
Asistencia técnica para a redacción de proxectos e dirección das obras de renovación das instalacións de iluminación exterior 01/06/2020
Mantemento do aplicativo xestor de base de datos Oracle 2020 02/06/2020
Contratación dos servizos publicitarios con Voz de Galicia Radio, S. L. U., para a anualidade 2020 02/06/2020
Contratación de cinco actuacións do grupo Xabier Díaz e Adufeiras do Salitre dentro do programa "Musigal" 2020 09/06/2020
Contratación de tres actuacións do Grupo Dakidarría dentro do programa "Musigal" 2020 09/06/2020
Servizo de mantemento anual das cámaras fitoclima e sistema desmineralizador existentes na estación Fitopatolóxica Areeiro da Deputación de Pontevedra 10/06/2020
Servizo de produción e cátering da Gala de Turismo para a promoción do destino Rías Baixas 11/06/2020
Servizo de ensilado, sementado, aplicación de herbicida, fertilización e roza das parcelas da Finca Mouriscade para o exercicio 2020 12/06/2020
Servizos publicitarios con Ciencia Galega Industrias Creativas, S. L, para a anualidade 2020 19/06/2020
Servizos publicitarios con Runa Publicaciones, S. L., para a anualidade 2020 19/06/2020
Servizos publicitarios con Publicidade Terceiro Milenio, S.L.U. para a anualidade 2020 23/06/2020
Contratación de dúas actuacións do grupo Son Galego Son Cubano dentro do programa "Musigal" 2020 23/06/2020
Subministración dun tractor para a finca do castelo de Soutomaior 23/06/2020
Servizos publicitarios con Xurimaru Servizo de Comunicación 2010, S. L., para o ano 2020 25/06/2020
Servizos publicitarios con Ledmon Channels, S. L., para a anualidade 2020 26/06/2020
Servizos publicitarios con Sermos Galiza, S. A., para a anualidade 2020 29/06/2020
Contratación do servizo de recertificación do sistema de calidade na Estación Fitopatolóxica Areeiro 29/06/2020
Servizos publicitarios con Campo Galego Comunicación, S. C. P., para a anualidade 2020 30/06/2020
Acondicionamento de parcela destinada a aparcadoiro no Polígono Industrial Outeda-Curro, Barro 30/06/2020
Contrato de emerxencia. Subministración de 144 anteparos de vidro con ventá para a protección dos postos con atención ao público fronte á COVID-19 06/05/2020
Servicios publicitarios con La Voz de Galicia, S. A., para a anualidade 2020 05/06/2020
Contrato de emerxencia. Subministración de 100 papeleiras de 12 litros e 150 papeleiras de 30 litros para a protección fronte á COVID-19 03/06/2020
Servizo de retirada de vehículos ao final da súa vida útil, fóra da súa vida útil ou fóra de uso nos concellos da provincia de Pontevedra cunha poboación inferior a 50.000 habitantes (novo) 17/06/2020
Servizos publicitarios con Editorial La Capital, S. L., para a anualidade 2020 06/05/2020
Contratación de Faro de Vigo, S. A. U., para a cobertura publicitaria de todas as accións desenvolvidas pola Deputación de Pontevedra para a anualidade 2020 11/05/2020
Servizos publicitarios con Lérez Ediciones, S. L., para a anualidade 2020 11/05/2020
Contrato de emerxencia. Adquisición de 100.000 máscaras para o persoal da Deputación de Pontevedra 13/05/2020
Acordo marco para a contratación do servizo de copia na nube (backup) nas entidades locais da provincia de Pontevedra 15/05/2020
Servizo de mantemento do novo sistema de detección e alarma de incendios do Centro Príncipe Felipe da Deputación de Pontevedra 21/05/2020
Subministración de baldas e gaiolas para os nove puntos limpos da provincia de Pontevedra dentro do programa europeo cofinanciado polo FEDER ao 75 % no marco do Programa Operativo de Cooperación Transfronteiriza España-Portugal 2014-2020 (Interreg-V a POCTEP) 27/05/2020
Subministración de produtos de despensa para a cafetería do Centro Príncipe Felipe da Deputación de Pontevedra 29/05/2020
Obras de emerxencia na EP-5005 no treito antigo ao seu paso polo núcleo de Crecente 12/05/2020
Contrato de emerxencia. Adquisición de 18 fontes dispensadoras de xel hidroalcohólico de mans mediante activación por pedal, para instalar no exterior dos diferentes centros da Deputación de Pontevedra 22/05/2020
Contrato emerxencia. Aluguer durante un ano e mantemento mensual de 49 alfombras desinfectantes para os diferentes centros da Deputación de Pontevedra 26/05/2020
Servizos publicitarios con Radio Vigo, S. A., para a anualidade 2020 27/04/2020
Contrato de emerxencia. Servizo de reunións virtuais e retransmisións en directo integrado na plataforma Gestiona para os concellos e mancomunidades da provincia de Pontevedra (Gestiona Comunica) 07/04/2020
Contrato de emerxencia. Servizo excepcional de seguridade e vixilancia no Centro Príncipe Felipe 07/04/2020
Servizo de mantemento preventivo e correctivo dos equipos Life Technologies situados na Estación Fitopatolóxica Areeiro da Deputación de Pontevedra: secuenciadores 3130-4 e 3500 Genetic Analyzer 17/04/2020
Servizos de publicidade con Virtual Vedra Comunicación, S. L., para a anualidade 2020 21/04/2020
Servizos publicitarios con Radio Pontevedra, S. A., para a anualidade 2020 23/04/2020
Seguro de asistencia en viaxes para o alumnado, docentes e persoal do proxecto Erasmus+ Practicum Depo 24/04/2020
Servizos publicitarios con Uniprex, S. A. U., para a anualidade de 2020 27/04/2020
Contratación de Iniciativas Audiovosuales de Vigo, S. L. U., para a cobertura publicitaria de todas as accións desenvolvidas pola Deputación de Pontevedra para a anualidade 2020 27/04/2020
Contratación de Radio Popular, S. A., para a cobertura publicitaria de todas as accións desenvolvidas pola Deputación de Pontevedra para a anualidade 2020 28/04/2020
Contrato de emerxencia. Adquisición de 17 ordenadores portátiles para a Deputación de Pontevedra 28/04/2020
Contratación do servizo de mantemento e soporte de equipos Agilent Technologies situados na Estación Fitopatolóxica Areeiro da Deputación de Pontevedra: cromatógrafo líquido, espectofotómetro 29/04/2020
Servizos publicitarios con Rías Baixas Comunicación para a anualidade 2020 29/04/2020
Mantemento, asistencia e apoio dos produtos Etensis para a Deputación de Pontevedra 29/04/2020
Contratación da subministración de equipos informáticos para a Deputación de Pontevedra 01/04/2020
Xestión, desenvolvemento e execución do programa Depotermal 2020 14/04/2020
Obras de conservación e mantemento na Pousada de Ribadumia 09/03/2020
Reposición de firme na E.P. 6302 Berredo-Brantega (Agolada) 17/03/2020
Reposición de firme na E.P. 6204 Portela-Antas de Ulla (Rodeiro) 18/03/2020
Ensanche e mellora da seguridade viaria na E.P. 0307 Peso-Caroi entre os P.Q. 4+000 e 6+000 (A Lama) 05/03/2020
Contratación do mantemento e soporte da infraestrutura auxiliar e de acondicionamento do CPD principal da Deputación de Pontevedra 04/03/2020
Contratación do servizo de soporte e mantemento para a intraestrutura de almacenamento formada polas cabinas NETAPP da Deputación de Pontevedra 03/03/2020
Contratación dun servizo de evolución, e xestión da Rede SmartPeme de Pontevedra 24/02/2020
Renovación da licenza da aplicación de voz na nube, mediante o sistema de pago por uso 21/02/2020
Mellora da seguridade viaria e senda peonil na EP-5105 Maceira-A Graña, dende o P.Q. 10+250 ata o P.Q. 11+350 (Covelo) 13/02/2020
Reparación da cuberta e fachada do auditorio do Centro Príncipe Felipe 04/03/2020
Servizo de formación no marco do proxecto Labora 2020 25/03/2020
Reposición de firme e mellora da seguridade viaria na EP-5003 A Cañiza-Arbo (Concellos da Cañiza e Arbo) 03/02/2020
Contratación do servizo para a implantación e posta en funcionamento dunha aplicación software para dispositivos móbiles destinados á captura de datos de denuncias por infraccións de tráfico 24/01/2020
Subministro de 3 licenzas Adobe Acrobat, 1 licenza Adobe Stock e 1 licenza Adobe After Effects CC, e 15 licenzas Adobe Creative Cloud, para a Deputación de Pontevedra 03/02/2020
Servizo de evolución, mantemento e soporte especializado do sistema de tradución automatizada da Deputación de Pontevedra. (tradutor Opentrad) 24/01/2020
Arrendamento dun espazo no Centro de Negocios de Pontevedra para o equipo técnico encargado da xestión dos proxectos europeos 0256 Smart Miño 1 e 0044 Visit Río Minho1 p, cofinanciados no 75% polo FEDER (POCTEP) 28/01/2020
Adecuación de puntos limpos na provincia de Pontevedra (Programa INTERREG V-A - POCTEP 2014-2020) 03/02/2020
Soporte e mantemento do sistema Computer to Plate (CTP) da Deputación de Pontevedra 30/01/2020
Subministración de artigos e produtos de droguería, aseo persoal e limpeza e produtos de lavado industrial para o CPF 29/01/2020
Consolidación de noiro na rúa Mon e Landa na EP 5005 Cañiza Pousa (Crecente) 29/01/2020
Mantemento, asistencia e apoio do software de padrón de tasas para o 2019 29/01/2020
Deseño e implementación da estratexia de comunicación no ámbito do territorio transfronteirizo do Río Miño (Anterior expediente desistido por problemas técnicos 2018043933) 29/01/2020
Asistencia técnica para o servizo de control de calidade da obra de "Mellora da mobilidade peonil na EP-0601 Portosanto-Campelo-C-550 (Poio)" 29/01/2020
Adquisición de 2 unidades de almacenamento con destino aos Centros de Proceso de Datos da Deputación de Pontevedra, mediante catálogo centralizado 29/01/2020
Patrocinio publicitario da longametraxe cinematográfica "María Solinha 2.0" 29/01/2020
Servizos de ensilado, sementado, aplicación de herbicida, abonado e roza das parecelas da Finca Mouriscade 29/01/2020
Contratación da renovación de licenzas asociadas ao equipamento informático dedicado á seguridade do perímetro (Firewall) mediante sistema de Catálogo Centralizado 29/01/2020
Alleamento, mediante adxudicación directa, do leite cru da Finca Mouriscade 29/01/2020
Mellora da mobilidade peonil na EP 3302 Tabagón - O Rosal - Portocelo, P.Q. 1+365 a P.Q. 1+940 (O Rosal) 29/01/2020
Subministración de equipamentos para os 9 puntos limpos na provincia de Pontevedra (Interreg V a POCTEP) 29/01/2020
Subministración e mantemento de licenzas autodesk AutoCAD para a Deputación de Pontevedra 29/01/2020
Posta en servizo das instalacións e equipos necesarios da Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) e explotación, mantemento e conservación das instalacións de abastecemento da auga potable do polígono industrial Barro-Meis 29/01/2020
Adquisición de 30 estacións de traballo (workstations) mediante Sistema de Catálogo Centralizado 29/01/2020
Renovación de licenzas Filenet para o ano 2020 29/01/2020
Contratación de renovación do licenciamento para o software de virtualización Vmware da Deputación de Pontevedra 29/01/2020
Servizo de redacción do Anteproxecto, e da eventual Redacción do Proxecto Constructivo, dunha Ponte Internacional para peóns e bicicletas sobre o Río Miño. no marco do proxecto 0044_VISIT_RIO_MINHO_1_P 28/01/2020
Servizo de desenvolvemento evolutivo, mantemento correctivo e soporte especializado da solución de catalogación e difusión da que dispón a Deputación de Pontevedra para a explotación do patrimonio arquivístico e bibliográfico 28/01/2020
Subministración da manutención para a alimentación do gando vacún da Finca Mouriscade 28/01/2020
Subministración de froitas e verduras para o CPF da Deputación de Pontevedra 24/01/2020
Asistencia técnica para redación de proxectos e direción de obras de instalación para uso término de biomasa nos concellos de A Guarda, Salvaterra de Miño, Portas e Caldas de Reis 23/01/2020
Contratación dos servizos de renovación, soporte e mantemento da solución de control de acceso dos usuarios e dispositivos á rede corporativa da Deputación de Pontevedra 22/01/2020
Servizo de mantemento do Sistema Corporativo de Control Horario e do Portal do Funcionario (hardware y software) para o 2020 e 2021 21/01/2020
Subministración, en réxime de aluguer sen conductor, de varios vehículos para os Servizos de Infraestructuras e Vías Provinciais e Servizo de Asistencia Intermunicipal 21/01/2020
Servizo de Aparcamento de vehículos para a Deputación de Pontevedra ano 2020 17/01/2020
Contratación do subministro e mantemento de 120 terminais lixeiros con Citrix 09/01/2020
Mantemento, asistencia e apoio do sistema de xestión de información de laboratorios (LIMS) da Finca Mouriscade para o ano 2020 e 2021 09/01/2020
Contratación de renovación do licenciamento para o software de virtualización Vmware da Deputación de Pontevedra 09/01/2020
Contratación do servizo de mantemento dos equipos da rede de comunicacións (LAN) da Deputación de Pontevedra 20/12/2019
Contratación do mantemento, asistencia e apoio á explotación do sistema de Xestión económico-financieira SICAL C/S. Anualidade 2020 12/12/2019
Subministración, en réxime de aluguer, dun módulo para a recepción de visitantes e despacho de entradas do castelo de Soutomaior 05/12/2019
Mantemento, asistencia e apoio do software de padrón de tasas do ORAL, para o 2020 e 2021 02/12/2019
Servizo de auditoría externa para controlador de primeiro nivel e seguemento financeiro como auditor externo do proxecto europeo "AGRITOX: EAPA_988/2018 PREVENTION AND MITIGATION OF THE MYCOTOXIN CONTAMINATION OF FOOD AND FEED CAUSED BY CLIMATE CHANGE", cofinanciado no 75% polo Feder (PROGRAMA INTERREG ATLANTIC AREA TRANSNATIONAL COOPERATION 2014-2020) 28/11/2019
Subministro de licenzas para clientes de Citrix 27/11/2019
Subministración de material funxible e técnico para os secuenciadores dos laboratorios da Estación Fitopatolóxica Areeiro 26/11/2019
Subministración de 5.000 camisetas e 5.000 chalecos reflectantes para repartir entre as persoas participantes das actividades saudables realizadas dentro dos programas que organiza a Deputación de Pontevedra 21/11/2019
Servizo de mantemento, asistencia e apoio dos produtos ESRI para o ano 2020 e 2021 (Arcgis) 20/11/2019
Aluguer de botellas de gases para os laboratorios da Estación Fitopatolóxica Areeiro e o servizo de revisión técnica de instalación de gases 08/11/2019
Contratación do mantemento, asistencia e apoio dos equipos de dixitalización da Deputación de Pontevedra 05/11/2019
Mellora de mobilidade peonil na E.P. 4004 Acceso Igrexa de Guláns dende o P.Q. 0+000 ó P.Q. 0+490 (Ponteareas) 31/10/2019
Contratación das liñas de comunicacións para o servizo de backup da Deputación de Pontevedra mediante procedemento negociado sen publicidade por exclusividade 31/10/2019
Subministración de equipo NIR para o laboratorio da Finca Mouriscade 31/10/2019
Contratación da formación en administración electrónica aos equipos de goberno dos concellos da provincia de Pontevedra 28/10/2019
Correción de defectos nas instalacións eléctricas de Baixa Tensión no Centro Príncipe Felipe 22/10/2019
Acordo Marco para a execución do control de calidade das obras contratadas pola Deputación Provincial de Pontevedra 14/10/2019
Conexión dos sendeiros peonís, litoral e fluvial, e rexeración do entorno da praia do Muiño, situados no esteiro do rio Miño. (Proxecto 0044_VISIT_RIO_MINHO_1_P) 09/10/2019
Obra de emerxencia para construción de muro e estabilización do talude no P.Q. 2+700 da E.P. 0018 Xeve-Amil-Espedregueira (Pontevedra) 09/10/2019
Alleamento da uva da colleita do castelo de Soutomaior do ano 2019, propiedade da Deputación de Pontevedra 08/10/2019
Subministración enerxía eléctrica en media e baixa tensión para os centros, edificios e instalacións da Deputación de Pontevedra 06/10/2019
Servizo de Oficina Técnica para o Proxecto Tourist Inside Rías Baixas da Deputación de Pontevedra 06/10/2019
Contratación do Comisario Antonio Nicolau Martí, para a organización, coordinación e supervisión da exposición itinerante Galaicos, un pobo entre dous mundos no museo de Pontevedra 04/10/2019
Subministración de material técnico para os laboratorios da Estación Fitopatolóxica Areeiro 03/10/2019
Reparación das patoloxías nas fachadas do CEE de Pontevedra e do CIX Agarimo no Centro Príncipe Felipe 01/10/2019
Servizo de consultoría e asistencia técnica para o deseño e elaboración dos manuais de normas e procedementos internos para a Xestión do Patrimonio da Deputación de Pontevedra, e da metodoloxía dos traballos de rectificación, actualización, valoración e control do inventario de bens e dereitos 30/09/2019
Contratación da reparación das enfriadoras do Sexto Edificio do Museo de Pontevedra 24/09/2019
Contratación de 10 representacións do espectáculo teatral "Invisibles" 24/09/2019
Actuacións no centro de acollida e protección de animais (CAAN) de Meis 23/09/2019
Servizo de asesoría de calidade para o mantemento do sistema de calidade na EF Areeiro 19/09/2019
Mellora da intersección mediante rotonda na E.P. 9101, P.Q. 5+150 (O Grove) 17/09/2019
Subministración de planta de biogas na Finca Mouriscade 16/09/2019
Mellora seguranza viaria entre o P.Q. 0+000 e o 0+120 da E.P. 1007 acceso praia de Nerga (Cangas) 04/09/2019
Execución do programa Tecendo Lazos 2019 04/09/2019
Contratación do servizo de centralización de certificados electrónicos para a Deputación de Pontevedra 04/09/2019
Acondicionamento das oficinas sitas na planta baixa do bloque dianteiro do cuartel da Garda Civil de Cambados 03/09/2019
Subministración dun analizador directo de mercurio para o laboratorio de edafoloxía da Estación fitopatolóxica Areeiro 03/09/2019
Acordo Marco de control de calidade das obras de conservación de firmes na rede viaria da Deputación de Pontevedra para o ano 2019 02/09/2019
Patrocinio publicitario Festival Sinsal, Son Estrella Galicia 2019 02/08/2019
Patrocinio publicitario festival Atlantic Fest 2019 02/08/2019
Servizo de Oficina Técnica para o Proxecto Tourist Inside Rías Baixas da Deputación de Pontevedra 31/07/2019
Xestión, desenvolvemento e execución do programa "DepoAndainas 2019" 24/07/2019
Subministración de artigos e produtos de droguería, aseo persoal e limpeza e produtos de lavado industrial para o Centro Príncipe Felipe trámite de urgencia 23/07/2019
Contratacion do patrocinio publicitario da longametraxe "Ons" 19/07/2019
Contratación do servizo de soporte e mantemento para os equipos Cisco UCS da Deputación de Pontevedra 16/07/2019
Servizo de seguridade e vixilancia nos centros da Deputación de Pontevedra 07/07/2019
Servizo de asistencia tecnica educativa do programa Depoaventura A Lanzada 2019 mediante tramite de urxencia 04/07/2019
Servizo de limpeza no viveiro de empresas e do Centro de Servizos e Apoio Empresarial do PI de Barro Meis e do viveiro de empresas do PI Lalin 2000 03/07/2019
Servizos de asistencia técnico-educativa dos Campamentos Polideportivos 2019 no Centro Príncipe Felipe 03/07/2019
Patrocinio publicitario do Festival SonRias Baixas 2019 01/07/2019
Patrocinio publicitario do Festival Portamerica 2019 28/06/2019
Patrocinio publicitario do Festival Revenidas 2019, a celebrar en Vilagarcía de Arousa, os días 9, 10 e 11 de Agosto 28/06/2019
Mantemento, asistencia e apoio do sistema de xestión de recursos humanos e nómina da Deputación de Pontevedra 20/06/2019
Subministración de 300 licenzas Windows para a Deputación de Pontevedra 19/06/2019
Contratación de la asistencia técnica, dinamización y coordinación de la CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN CONTRA LAS AGRESIONES SEXUALES. VIOLACIONES EN CITA 2019 19/06/2019
Execución de muros de contención e reposición do firme na EP-2401 dende o P.Q. 3+322 ao 3+351 e dende o P.Q. 4+165 ao 4+179 (O Porriño) 18/06/2019
Mellora da seguridade viaria. Rotonda no PQ. 3+780 da E.P. 3101 Tebra-Cristelos (Tomiño) 18/06/2019
Renovación do firme e acondicionamento na EP-5106 Covelo-Barciademera entre Ponte Lourido e Redondo, P.Q. 5+600 a 6+650 (Covelo) 18/06/2019
Acondicionamento Rúa Silleda, A Cañiza 11/06/2019
Pavimentación e dotación de servizos nas rúas 1 e 4 na urbanización Santa Eulalia no entorno da Pousada (Ribadumia) 11/06/2019
Subministro das licenzas Windows Server Datacenter de Microsoft para a Deputación de Pontevedra 10/06/2019
Contratacion de catro actuacións do grupo Sondeseu orquestra folk de Galicia dentro do programa Musigal 2019 10/06/2019
Estabilización de terraplén na E.P. 0018 Xeve-Amil-Espedregueira, P.Q. 12+800 no lugar de Amil (Moraña) 07/06/2019
Mellora da seguranza viaria na E.P. 1306 Portela-Ermelo, do P.Q. 0+000 ao P.Q. 3+973 (Bueu), FASE I (P.Q. 1+100 A P.Q. 3+973) 06/06/2019
Organización e execución do programa Depodesafío 2019 da deputación de Pontevedra 05/06/2019
Subministración de produtos de alimentación para a cafetería do CPF 04/06/2019
Contratación de tres actuacións do grupo Amantes da Terra dentro do programa Musigal 2019 04/06/2019
Servizo de mantemento dos aparatos elevadores (ascensores) de diversos edificios da Deputación de Pontevedra 03/06/2019
Contratación dunha empresa especializada para a execución do programa CONECTADAS 2019 31/05/2019
Subministración de productos alimenticios para Depoaventura Campamentos da Lanzada 2019 31/05/2019
Contratación de tres actuacións de Susana Seivane dentro do programa Musigal 2019 27/05/2019
Contratación de catro actuacións de Xabier Díaz e Adufeiras de Salitre dentro do programa Musigal 2019 27/05/2019
Contratación de tres actuacións do grupo Luar na Lubre dentro do programa Musigal 2019 27/05/2019
Contratación de catro actuacións do grupo Verbena Galega dentro do programa Musigal 2019 27/05/2019
Contratación de dúas actuacións de Pepe Vaamonde grupo dentro do Programa Musigal 2019 27/05/2019
Contratación de catro actuacións de Oscar Ibañez & Tribo dentro do programa Musigal 2019 27/05/2019
Contratación de catro actuacións do grupo Son Galego Son Cubano dentro do programa Musigal 2019 27/05/2019
Patrocinio publicitario das conferencias do Club Faro de Vigo durante o ano 2019 27/05/2019
Subministración e impresión de material de información turística de turismo Rias Baixas 24/05/2019
Contratación do servizo de retirada e reciclaxe dos equipos pertencentes ás infraestruturas do proxecto Repoblar da Deputación de Pontevedra 24/05/2019
Contratación da Orquesta de Cámara Galega dentro do programa MUSIGAL 2019 23/05/2019
Servizo de organización e execución do programa Deporutas BTT 2019 da Deputación de Pontevedra 22/05/2019
Contratación dos servizos de copia de seguridade (backup) en modo cloud para a Deputación de Pontevedra 21/05/2019
Servizo de tratamento, impresión, pregado e ensobrado de cartas ordinarias e notificacións xeradas na xestión e recaudación de tributos pola Deputación de Pontevedra-ORAL, así como a súa posterior entrega ó operador postal. (SARA) 16/05/2019
Servizo de mantemento das instalacións de protección contra incendios en diversos edificios da Deputación de Pontevedra 15/05/2019
Implantación e desenvolvemento do sistema integral de calidade turística española en destinos (SICTED) na provincia de Pontevedra 09/05/2019
Subministración de vestiario para o persoal do Centro Príncipe Felipe 07/05/2019
Servizo de formación en terceira convocatoria no marco do proxecto depointegra xoven (proxecto de gasto 170000717-18;FSE AP-POEJ) 07/05/2019
Deseño e implementación da estratexia de comunicación no ámbito do territorio transfronteirizo do Río Miño. Acción do proxecto 0044_VISIT_RIO_MINHO_1_P 29/04/2019
Servizo de mantemento das instalacións térmicas (climatización) en diversos edificios da Deputación de Pontevedra 25/04/2019
Mellora da mobilidade peonil E.P. 0601 Portosanto-Campelo-C-550 correspondente co P.Q. 0+000 ata o entorno da baixada cara o Porto de Campelo no P.Q. 1+730 (Poio) 11/04/2019
Redacción do proxecto e execución da obra para a adecuación e posta en marcha do novo sistema de detección e alarma de incendios do Centro Príncipe Felipe 11/04/2019
Contratación dunha asistencia técnica para redacción do proxecto básico e de execución dunha área de recepción de visitantes do Castelo de Soutomaior 10/04/2019
Mellora da mobilidade peonil na E.P. 6518 Silleda-Ponte (Tramo 1) do P.Q. 0+435 o P.Q. 0+876 (Silleda) 08/04/2019
Reestruturación do espazo publico e mellora da mobilidade no nucleo de A Chan (Cerdedo-Cotobade) 08/04/2019
Subministración de vestiario laboral obrigatorio para o persoal das brigadas de conservación e mantemento do Servizo de Mobilidade 08/04/2019
Contratación da cobertura publicitaria de todas as accións desenvolvidas pola Deputación de Pontevedra para o ano 2019 con Lerez Ediciones, S.L. 08/04/2019
Contratación da cobertura publicitaria de todas as accións desenvolvidas pola Deputación de Pontevedra para o ano 2019 con Editorial La Capital, S.L. 08/04/2019
Contratación da cobertura publicitaria de todas as accións desenvolvidas pola Deputación de Pontevedra para o ano 2019 con Faro de Vigo, S.A.U. 08/04/2019
Contratación da cobertura publicitaria de todas as accións desenvolvidas pola Deputación de Pontevedra para a anualidade 2019 con Iniciativas Audiovisiales de Vigo, S.L.U. 08/04/2019
Contratación da cobertura publicitaria de todas as accións desenvolvidas pola Deputación de Pontevedra para o ano 2019 con Virtual Vedra Comunicacion, S.L. 08/04/2019
Contratación da cobertura publicitaria de todas as accións desenvolvidas pola Deputación de Pontevedra para o ano 2019 con Radio Pontevedra, S.A. 08/04/2019
Contratación da cobertura publicitaria de todas as accións desenvolvidas pola Deputación de Pontevedra para o ano 2019 con Rias Baixas Comunicación, S.A. 08/04/2019
Cobertura publicitaria de todas as accións desenvolvidas pola Deputación de Pontevedra para o ano 2019 con Uniprex, S.A.U 08/04/2019
Contratación de insercións publicitarias na revista La Alacena Roja para o ano 2019 08/04/2019
Contratación da cobertura publicitaria de todas as accións desenvolvidas pola Deputación de Pontevedra para o ano 2019 con Sermos Galiza, S.A. 08/04/2019
Contratación da cobertura publicitaria de todas as accións desenvolvidas pola Deputación de Pontevedra no ano 2019 con Radio Popular, S.A. 08/04/2019
Contratación da cobertura publicitaria para todas as accións desenvolvidas pola Deputación de Pontevedra para o ano 2019 con Televisión da Mancomunidade do Salnés, S.L. 08/04/2019
Contratación da cobertura publicitaria de todas as accións desenvolvidas pola Deputación de Pontevedra para o ano 2019 con La Voz de Galicia, S.A. 08/04/2019
Contratación do desenvolvemento e implantación dun sistema integrado de xestión de datos para a formación e o emprego 05/04/2019
Mantemento do aplicativo xestor de base de datos Oracle para o ano 2019 04/04/2019
Servizo de mantemento dos equipos APS ONE e Master Clave 09 situados no laboratorio de fitopatoloxía da Estación Fitopatolóxica de Areeiro 04/04/2019
Servizo de xestión, e execución do programa En ruta coa Depo 2019 28/03/2019
Estabilización do muro de contención da estrada e continuación do paseo litoral Campelo (Poio-Pontevedra), Fase II 27/03/2019
Mellora da mobilidade peonil e reforzo de firme na E.P. 2703 Pazos-Ponteareas, dende o P.Q. 11+300 ata o P.Q. 13+500 (Ponteareas) 27/03/2019
Reposición de firme na EP 4006 Ponteareas - As Neves 27/03/2019
Reposición de firme na EP 5005 Cañiza - Pousa 26/03/2019
Reposición de firme na EP 6104 Castro - Dozón- Saa - A Rocha 26/03/2019
Reposición de firme na EP 7201 Cachafeiro - Silleda 26/03/2019
Xestión, desenvolvemento e execución do programa "Depo en marcha 2019" 21/03/2019
Renovación da licenza da aplicación de voz na nube para 2019 21/03/2019
Contratación da actividade musical, didactica e social RAMONAS ON TOUR co gallo do dia internacional da muller o 8 de marzo de 2019 13/03/2019
Acondicionamento do tramo antigo da E.P. 5106 Covelo-Barciademera, dende o P.Q. 6+550 ata P.Q. 7+350 (Covelo) 08/03/2019
Contratación da cobertura publicitaria de todas as accións desenvolvidas pola Deputación de Pontevedra para o ano 2019 con Radio Vigo, S.A.U. 07/03/2019
Servizo de deseño, construcción, montaxe e desmontaxe do LV Concurso-Exposición Internacional da Camelia 05/03/2019
Reparacións no Parque Comarcal de Codeseda (A Estrada) 04/03/2019
Contratación, mediante procedemento aberto, da subministración e instalación dun robot de muxido para a Finca de Mouriscade da Deputación de Pontevedra 28/02/2019
Mellora da seguridade viaria na E.P. 7021 Berres-Vilancosta, PQ. 0+000 ao 1+236 (A Estrada) 26/02/2019
Servizo de control de calidade do Plan Móvese, Fase II 26/02/2019
Subministración de Gases industriais para o Centro Príncipe Felipe da Deputación de Pontevedra 25/02/2019
Subministro, montaxe e instalación de mobiliario para a distribución interior no servizo de Intervención, na plata baixa do Pazo provincial, e nos servizos de Mobilidade e Cooperación nas plantas baixa e primeira do edificio administrativo 25/02/2019
Mellora da seguridade vial na E.P. 9305 Coiron-Ribadumia-Leiro, do P.Q. 4+450 ao P.Q. 4+950 (Ribadumia) 20/02/2019
Subministración de dous camións de cabina dobre, caixa basculante e grúa articulada 19/02/2019
Servizo de Press&fam tripo para operadores turisticos, xornalistas e comunicadores no transcurso da Feira Fairway 19/02/2019
Obra de EMERXENCIA na estrada EP-2908 Arcade-Amoedo, no PQ. 4+000 (Soutomaior) 07/02/2019
PLAN MOVESE. Mobilidade e velocidade segura. Fase II 06/02/2019
Mellora da seguridade vial na E.P. 9213 A Granxa-Dorron, do P.Q. 0+000 o P.Q. 0+800 (Sanxenxo) 05/02/2019
Mellora da seguranza viaria na E.P. 8703 Dimo-Coaxe no entorno do PQ 1+600 (Catoira) 31/01/2019
Construción de obra de drenaxe transversal no PQ 0+300 da E.P. 8501 Valga-Martores (Valga) 31/01/2019
Plan Móvese. Mobilidade e velocidade segura. Fase II. Zona sur-lote 2 31/01/2019
Mellora da seguridade viaria na E.P. 2703 Pazos-Ponteareas, PQ 1+450 a 1+650 (Pazos de Borbén) 31/01/2019
Mellora da seguranza viaria na E.P. 9213 A Granxa-Dorrón, PQ 0+000 a 0+800 (Sanxenxo) 31/01/2019
Mantemento, asistencia e apoio dos produtos ESRI para o ano 2019 29/01/2019
Mantemento, asistencia e apoio do sistema de xestión de información de laboratorios (LIMS) ASM LIMS da Finca Mouriscade para o ano 2019 29/01/2019
Servizo de Asistencia Técnica no marco do proxecto Depoemprende na Escola 2018-2019 nas súas tres modalidades: Depoemprende na Escola, Depoemprende na ESO e Depoemprende na FP 17/01/2019
Execución da obra "acondicionamento de aula polivalente nun dos edificios do Centro Príncipe Felipe" 26/11/2018
Execución da obra "mellora da mobilidade peonil no treito antigo da E.P. 4006, PQ 11+130 a 11+930, núcleo de O Rabelo (As Neves)" 23/11/2018
Execución da obra "mellora da seguridade viaria na intersección entre a E.P. 1201 Marín-Penizas e a E.P. 1202 Seixo-Santo Tomé de Piñeiro (Marín)"  23/11/2018
Execución da obra "mellora da seguridade vial na E.P. 4201 na contorna da igrexa de Santa Marta de Ribarteme, PQ 4+000 a 4+140 (As Neves)" 23/11/2018
Execución da obra "actuación de mobilidade sostible na E.P. 2505 ó seu paso polo núcleo urbano de Salceda De Caselas" 23/11/2018
Execución da obra "mellora da mobilidade peonil e da seguridade viaria na E.P. 2203 Baredo-Loureza dende o PK 2+625 ata o PK 3+300 e na E.P. 2202 Baiona-Loureza dende o PK 1+500 ata o PK 1+800 (Baiona)" 23/11/2018
Prestación do servizo de actualización e fortalecemento das actuais infraestructuras auxiliares e de acondicionamento do CPD de respaldo da Deputación de Pontevedra 15/11/2018
Acordo marco que regule a contratación de obras de conservación de firmes na rede viaria da Deputación de Pontevedra" 09/10/2018
Execución da obra "recuperación de espazos e mellora da mobilidade peonil na rúa Concepción Arenal E.P. 3401 acceso ao porto (A Guarda)" 09/10/2018
Execución da obra "mellora da mobilidade peonil E.P. 2908 Arcade-Amoedo PK 1+180 a 1+400 (Soutomaior)" 08/10/2018
Execución da obra "reparación de firme e mellora da sinalización PK 0+000 a 0+500 E.P. 0503 Mane-Rebón (Barro) 08/10/2018
Contratación mediante procedemento aberto simplificado da subministración de materIal promocional da Deputación de Pontevedra 28/09/2018
Servizo de conservación ordinaria da rede viaria da Deputacion de Pontevedra  28/08/2018
Servizo de realización, execución e explotación do plan futuro de estacións de aforo en estradas da rede da Deputación de Pontevedra no período 2018-2021 28/08/2018
Execución da obra de mellora da urbanización da rúa Alcalde José del Río tramo I (Marín) 16/08/2018
Mellora da seguridade viaria da E.P. 2603 Puxeiros-Peinador (Mos) 13/08/2018
Proxecto de construción de ronda leste (Tramo PO-542 (Ponte Bora-O Pino) a PO-532 (Pontevedra-Ponte Caldelas) acceso a Montecelo e Complexo Prìncipe Felipe" 01/08/2018
Servizo de asistencia técnica educativa para o programa Depoaventura A Lanzada 2018 31/07/2018
Formalización do contrato acordo marco (tipo 2) para a subministración de materiais e maquinaria para a rede viaria da Deputación de Pontevedra 31/07/2018
Execución da obra "mellora da conexión entre a E.P. 3102 Tomiño-Sabarís e a PO-344 ó seu paso polo núcleo urbano de Seixo (Tomiño)"  24/07/2018
Execución da obra "mellora da capa de rodadura na E.P. 2405 Cerquido-Budiño, PQ 1+250 a 2+100 (Porriño)" 05/07/2018
Acondicionamento de cubertas e rede de pluviais en edificio de Maternais e Gardería do Centro Príncipe Felipe 02/07/2018
Actuación integral de mobilidade sostible na E.P. 3004 e E.P. 2505 na parroquia de Caldelas (Tui)" 02/07/2018
Suministro, transporte e instalación en diferentes puntos da provincia de Pontevedra, dun lote de 400 Unidades Modulares de Compostaxe (UMC), da orde de 1 m3 cada unha, para a elaboración de compost cos residuos orgánicos xerados nos fogares 22/06/2018
Suministro e transporte de 1500 compostadores individuais de exterior (COINEX) para a elaboración de compost cos residuos orgánicos xerados nos fogares 22/06/2018
Subministración de produtos alimenticios para o programa Depoaventura A Lanzada 2018 20/06/2018
Soporte técnico para a posta en marcha e execución do proxecto IN 4.0 "Adaptation of industry 4.0 model to the naval sector" (EAPA_383/2016), cofinanciado polo FEDER (75%)"  06/06/2018
Subministración dun camión de cabina dobre, caixa basculante e grúa articulada para as brigadas do servizo de mobilidade 06/06/2018
Servizo de formación para emprendedores no marco do proxecto Depoemprende 2017, da convocatoria de fomento do autoemprego e as iniciativas empresariais en Galicia cofinanciado polo FSE  25/05/2018
Servizo de xestión, desenvolvemento e execución do programa En Ruta coa Depo 2017 24/05/2018
Subministración dun camión de segunda man para o servizo de medio ambiente da Deputación de Pontevedra 21/05/2018
Servizo de formación no marco do proxecto Depointegra Xoven nº 1124 da convocatoria 2017 de axudas do FSE, previstas no programa operativo de emprego xuvenil (axudas AP-POEJ) 10/05/2018
Servizo de execución do programa Conectadas 2018 03/05/2018
Actuación integral de seguranza viaria e mobilidade sostible na E.P. 9106 dende a E.P. 9101 ata a igrexa de San Vicente (O Grove) 25/04/2018
Pavimentación e dotación de servizos na E.P. 0505 N-550-igrexa de Perdecanai (Barro) 25/04/2018
Servizo de formación no marco do proxecto Depoemprende II da convocatoria de Itinerarios de Emprendemento Xuvenil en Galicia da Fundación Incide, cofinanciado polo Fondo Social Europeo  20/04/2018
Xestión, desenvolvemento e execución do programa "Depo en Marcha 2018" 13/04/2018
Execución da obra "acceso ao Centro Príncipe Felipe" 10/04/2018
Subministración de licencias Filenet para a Deputación de Pontevedra 05/04/2018
Servizo de aspirado, limpeza e xestión de residuos orgánicos xerados polos cans acollidos no Centro de Acollida de Animais Abandonados de Armenteira 28/03/2018
Execución da obra "acondicionamento e mellora da seguridade viaria na E.P. 2405 no Lugar de Costeira (Porriño)" 28/03/2018
Execución da obra "mellora da mobilidade peonil e da seguridade viaria na E.P. 2605 Rebullón a E.P. Meixueiro-CUVI (Mos)" 28/03/2018
Servizo de xestión, desenvolvemento e execución do programa "Depotermal 2018" 15/03/2018
Subministración de produtos de alimentación conxelados para o Centro Príncipe Felipe 13/03/2018
Servizo de limpeza Escola Universitaria de Enfermería" 09/03/2018
Seguros da Deputación de Pontevedra e da Fundación Escola Universitaria de Enfermería para os exercicios de 2008 a 2020 09/03/2018
Subministración do mantemento para a alimentación do gando vacún da Finca Mouriscade durante o ano 2018 07/03/2018
Servizo e evolución e xestión da rede Smartpeme de Pontevedra 28/02/2018
Execución da obra acondicionamento e mellora da seguridade viaria no PK 20+700 E.P. 7001 A Estrada-Forcarei (Forcarei) 26/02/2018
Pavimentación E.P. 2302 Gondomar-Chaín-Morgadáns (Gondomar)" 07/02/2018
Substitución de envolvente e actualización das instalacións da piscina climatizada do complexo polideportivo Pombal (Cambados) 31/01/2018
Prestación do servizo de teleasistencia domiciliaria na provincia de Pontevedra para os concellos de menos de 20.000 habitantes 23/01/2018
Servizo de consolidación/restauración e excavación de apoio do xacemento arqueolóxico de Santa Tegra-Barrio Mergelina (A Guarda) 08/01/2017
Asistencia técnica de redacción de proxectos de urbanización, reurbanización, accesibilidade e recuperación dos espazos públicos na rede de estradas provinciais 08/01/2018
Execución da obra "construción de obra de drenaxe e reparación de firme no PK 4+950 da E.P. 0307 Peso-Caroi (A Lama)" 21/12/2017
Execución da obra "mellora da seguridade vial na E.P. 6509 Escuadro-Silleda, PK 4+640 a 5+200 (Silleda)" 21/12/2017
Lote 8 do acordo marco para o "aluguer de maquinaria e vehículos de transporte con condutor para o Servizo de Mobilidade"  07/12/2017
Prestación do servizo de actualización do catálogo-inventario da rede de estradas da Deputación de Pontevedra  30/11/2017
Servizo de xestión, desenvolvemento e execución do programa "Tecendo Lazos 2017"  28/11/2017
Execución da obra "mellora da seguridade viaria na E.P. 2503 Cerquido-Borraliño (Salceda de Caselas)"  21/11/2017
Execución da obra "mellora da seguridade viaria na E.P. 2702 Amoedo-Os Valos co acceso a igrexa de Nespereira (Pazos de Borbén)"  21/11/2017
Execución da obra "mellora da seguridade vial na E.P. 7102 Serrapio-Portela, PK 0+000 a 1+920 Cerdedo-Cotobade)"  21/11/2017
Asistencia técnica para a elaboración do plan de autoprotección do Centro Príncipe Felipe  13/11/2017
Servizo de asesoramento e colaboración técnica e administrativa coa Deputación de Pontevedra-ORAL en materia de inspección de tributos 27/10/2017
Lote nº 3 do acordo marco convocado para regular o "aluguer de maquinaria e vehículos de transporte para o Servizo de Mobilidade da Deputación de Pontevedra" 24/10/2017
Lote nº 3 do acordo marco para o "aluguer de maquinaria e vehículos de transporte con condutor para o Servizo de Mobilidade" 24/10/2017
Servicio de xestión, desenvolvemento e execución do programa "En ruta coa Depo 2017" 24/10/2017
Deseño, produción, subministración e instalación da musealización do Castelo de Soutomaior 19/10/2017
Derivado do lote nº 6 do acordo marco convocado para regular o "aluguer de maquinaria e vehículos de transporte para o Servizo de Mobilidade da Deputación 05/10/2017
Derivado do lote nº 9 do acordo marco convocado para regular o "aluguer de maquinaria e vehículos de transporte para o Servizo de Mobilidade da Deputación 04/10/2017
Servizo de asesoramento e actualización do padrón fiscal da taxa de recollida de lixo no Concello de Mondariz 04/10/2017
Subministración de vehículos sen condutor, en réxime de aluguer, para os centros e servizos da Deputación 04/10/2017
Aluguer de maquinaria e vehículos de transporte con condutor para o Servizo de Mobilidade 31/07/2017
Subministración de materiais e sinalización vertical e horizontal para o Servizo de Mobilidade 26/07/2017
Subministración dun vehículo furgón rotulado para o Parque Móbil 06/07/2017
Xestión, desenvolvemento e execución do programa "Depo en Marcha 04/07/2017
Servizos do Centro de Atención ao Usuario (CAU) da Deputación de Pontevedra 30/06/2017
Asistencia técnica educativa para o programa Depoaventura A Lanzada 2017 30/06/2017
Servizo de xestión, desenvolvemento e execución do programa Depotermal 2017 28/06/2017
Servizo de execución do programa Conectadas 2017 20/06/2017
Servizo de consultoría para a redacción e elaboración do Plan Estratéxico de Turismo da provincia de Pontevedra 16/06/2017
Subministración de produtos alimenticios para o Centro Príncipe Felipe 16/06/2017
Execución das obras dos "Proxectos integrados no plan Móvese" 08/06/2017
Mellora da sinalizacion horizontal en viais provinciais 08/06/2017
Campo de fútbol de céspede sintético e urbanización de accesos en Meaño 08/06/2017
Servizo de limpeza no Centro Príncipe Felipe 09/05/2017
Servizo de mantemento da aplicación de xestión económico-financieira SICAL 08/05/2017
Servizo de Seguridade e Vixilancia nos centros da Deputación 08/05/2017
Servizo de desbroce nas marxes das estradas de titularidade da Deputación 27/04/2017
Subministración e instalación de equipos destinados á renovación do sistema de detección e alarma de incendios do Centro Príncipe Felipe  26/04/2017
servizo de soporte e mantemento das cabinas VNX da Deputación 20/04/2017
Subministro de reactivos para o laboratorio da Finca Mouriscade 19/04/2017
Servizo de traducción, deseño, maquetación e impresión de material de información turística de Turismo Rías Baixas 12/04/2017
execución da obra "Reposición de céspede no campo de fútbol de Camballón (Vila de Cruces)" 07/04/2017
Asistencia técnica para a realización, execución e explotación do plan de aforo en estradas da rede da Deputación 05/04/2017
Subministración dun analizador xenético: secuenciador e analizador de fragmentos de ADN totalmente automatizado para a Estación Fitopatolóxica Areeiro 29/03/2017
Execución da obra "Proxecto integral de mobilidade da Avda. Luis Rocafort (Sanxenxo)" 28/02/2017
Rehabilitación da Igrexa de Santa María de Mosteiro, Santo Tomé de Nogueira   17/02/2017
Substitución de material de cubrición en escola fogar e unidade de primeira acollida do Centro Príncipe Felipe 16/02/2017
Execución de obra de mellora da sinalización horizontal na E.P. 2005 Meixueiro-CUVI (Vigo) 10/02/2017
Execución de obra dun campo de fútbol de céspede sintético de Fornelos-Oural (Salvaterra de Miño) 10/02/2017
Entre o 01/10/2016 e o 31/12/2016 17/02/2017
Entre o 01/09/2016 e o 30/09/2016 28/10/2016
Entre o 01/07/2016 e o 01/08/2016 22/08/2016
Entre o 13/03/2016 e o 01/07/2016 13/07/2016
Entre o 01/01/2016 e o 31/03/2016 25/04/2016
Entre o 01/10/2015 e o 31/10/2015  27/04/2016
Entre o 01/01/2015 e o 30/04/2015  04/06/2015
Anexo á entre o 1/01/2015 e o 30/04/2015  19/06/2015
Entre o 30/04/2015 e o 01/07/2015  27/07/2015
Entre o 01/07/2015 e o 31/07/2015   15/10/2015
Relación de contratos formalizados ata o 30/09/2015  20/10/2015
Corrección de erros na relación de contratos formalizados no BOPPO 202 do 20 de outubro de 2015)  28/10/2015
Campo de fútbol e reforma de vestiarios en Coia  24/11/2015
Cubrición e desodorización do pretratamento da Edar de Moaña  18/12/2015

 

Frecuencia de actualización: continua

Última modificación: xoves, 15 xullo 2021