Tansparencia

Modificación dos contratos formalizados

Obxeto Empresa Modificación prazo Modificación importe Información adicional Data
Corrección de defectos nas instalacións eléctricas de Baixa Tensión no Centro Príncipe Felipe TECNOSERVICIO ORENSANO SL (B32162984) 32 días 0   10/02/2020
PLAN MOVESE. Mobilidade e velocidade segura. Fase II (Lote 1) CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS S.L. (B36052876) 41 días 0   31/01/2020
Servizo de aspirado, limpeza e xestion de residuos orgánicos xerados polos cans acollidos no centro de acollida de animais abandonados de Armenteira da Deputación de Pontevedra OYS FERNANDEZ SLU (B36124212) 24 meses 0 Prórroga 14/02/2020
Contrato derivado do acordo marco para obras de conservación de firmes na rede viaria da Deputación Provincial de Pontevedra. Zona B-4 CONSTRUCCIONES FECHI, S.L. (B36258861) 2 meses 0 Prórroga 21/02/2020
Mantemento e soporte da infraestrutura de almacenamento de cabinas VNX da Deputación de Pontevedra INTERNACIONAL PERIFERICOS Y MEMORIAS ESPAÑA, S.L. (B62758602) 12 meses 69487,27 Prórroga 28/02/2020
Actuacións no centro de acollida e protección de animais (CAAN) de Meis PRACE, SERVICIOS Y OBRAS SA (A70319678) 2 meses 0 Prórroga 25/03/2020
Servizo de Limpeza en diversos centros da Deputación de Pontevedra (Lote 1) LIMPIEZAS CIES SL (B36631935) 9 meses máx 0 Prórroga por emerxencia COVID-19 24/03/2020
Servizo de Limpeza en diversos centros da Deputación de Pontevedra (Lote 2) CLARO SOL CLEANING, S.L (B87087847) 9 meses máx 0 Prórroga por emerxencia COVID-19 24/03/2020
Servizo de "Xestión, desenvolvemento e execución do Plan Depotermal 2018" VIAJES HALCON, SA (A10005510) 0 0 Substitución dun dos  hoteis ofertados sen cambio de condicións da licitación  26/03/2018
Servizo de seguridade e vixilancia nos Centros da Deputación de Pontevedra EULEN SEGURIDAD SA (A28369395) 0 5408,70 € Ampliación de centros e horas 22/06/2018
Acordo Marco para a subministración de vehículos sen condutor, en réxime de aluguer, para os centros e servizos da Deputación de Pontevedra (Lote 2) EMPRESA MONFORTE SA (A15019243) 0 16190,20 € Ampliaicón vehículos 31/08/2018

 

Frecuencia de actualización: trimestral

Última modificación: martes, 21 abril 2020