Tansparencia

Modificación dos contratos formalizados

Obxeto Empresa Modificación prazo Modificación importe Información adicional Data
Reparación das patoloxías nas fachadas do CEE de Pontevedra e do CIX Agarimo no Centro Príncipe Felipe OBRAS Y SERVICIOS GOMEZ CRESPO SL (B32021487) 0 114315,34 Modificado 28/08/2020
Servizo de soporte técnico para a posta en marcha e execución do proxecto In 4.0 "Adaptation of industry 4.0 model to the naval sector" (EAPA_383/2016), COFINANCIADO POLO feder (75%) dentro da convocatoria de axudas do programa de Cooperación Territorial Interreg Espazo Atlántico 2014-2020 Estrategia y organizacion SA (EOSA) (A36196418) 70 días 0 Prórroga 07/08/2020
Prórroga do contrato Obras de conservación e mantemento na Pousada de Ribadumia MECANO OBRAS Y REFORMAS S.L. (B70374376) 15 días 0 Prórroga 23/07/2020
Prorroga na execución do contrato de obras "Reparación da cuberta e fachada do auditorio do Centro Príncipe Felipe" COVISAM NORTE, S.L. ( B70416011) 1 mes 0 Prórroga 17/07/2020
Reposicion de firme e mellora da seguridade viaria na EP-5003 A Cañiza-Arbo (Concellos da Cañiza e Arbo) CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES SA (A36008886) 0 95622,81 Modificado 26/06/2020
Servizo de auditoría externa para controladora de primeiro nivel e seguimento financieiro como auditor externo dos proxectos europeos cofinanciados polo FEDER ao 75% no marco do Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España – Portugal 2014-2020 (Interreg V A POCTEP), Visit río Miño (0044_VISIT_RIO_MINHO_1_P);SmartMiño (0256_SMART_MINO_1_E) e Estratexia Sostible Transfronteriza para a xestión dos RAEE (0264_ESTRAEE_1_E)" ERNST & YOUNG, SL (B78970506) 12 meses 0 Prórroga 19/06/2020
Actuacións no centro de acollida e protección de animais (CAAN) de Meis PRACE, SERVICIOS Y OBRAS SA (A70319678) 0 43985,81 Modificado 19/06/2020
Contrato derivado do acordo marco para obras de conservación de firmes na rede viaria da Deputación Provincial de Pontevedra. Zona B5 OBRAS,CAMINOS Y ASFALTOS SA (A32212375) CONSTRUCCIONES FECHI S.L.U.(B36258861) 0 0 Cesión de contrato 29/05/2020
Mellora de mobilidade peonil na E.P. 4004 Acceso Igrexa de Guláns dende o P.Q. 0+000 ó P.Q. 0+490 (Ponteareas) OBRAS REFORMAS Y SANEAMIENTOS S.L.(B36494185) 1 mes 0 Prórroga 29/05/2020
Servicio de soporte para la plataforma de equipos informáticos de la Diputación de Pontevedra CONSULTORES INFORMATICOS DE PONTEVEDRA SL (B36100337) 4 meses 12100 Prórroga 15/05/2020
Servizo de vixilancia da saude e recoñecementos médicos dos traballadores da Deputación de Pontevedra QUIRON PREVENCION S.L.U. (B64076482) 4 meses 45000 Prórroga 15/05/2020
Contratación do servizo de soporte e mantemento para os equipos Cisco UCS da Deputación de Pontevedra ECONOCOM OSIATIS, SA (A28816379) 12 meses 0 Prórroga 14/05/2020
Mellora da mobilidade peonil E.P. 0601 Portosanto-Campelo-C-550 correspondente co P.Q. 0+000 ata o entorno da baixada cara o Porto de Campelo no P.Q. 1+730 (Poio) UTE Arines - Mov. Aridos (U94185717) 4 meses 198407,73 Modificado 08/05/2020
Contratación dun servizo de mantemento e soporte para o equipamento SAI (Sistema de Alimentación Ininterrompido) da Deputación de Pontevedra INTERNACIONAL PERIFERICOS Y MEMORIAS ESPAÑA, S.L. (B62758602) 4 meses 9993,48 Prórroga 08/05/2020
Contratación dun servizo de evolución, e xestión da Rede SmartPeme de Pontevedra KPMG ASESORES SL (B82498650) 0 161640 Modificado 08/05/2020
Subministración de produtos de alimentación para a cafetería do –Centro Príncipe Felipe correspondente ao lote 2.-Produtos de panaderia INDUSTRIAS DE PANIFICACION CAMPELOS DO COTO, S.L. (B36438083) 12 meses 0 Prórroga 06/05/2020
Servizo corporativo de telecomunicacións e a creación da rede multiservizo da Deputación de Pontevedra e centros dependentes TELEFONICA DE ESPAÑA SA (A82018474) 0 2122,01 Ampliación lote 1 04/05/2020
Servizo de formación no marco do proxecto Labora 2020 VARIAS EMPRESAS 6 meses 0 Ampliación de prazo  04/05/2020
Mellora da mobilidade peonil E.P. 0601 Portosanto-Campelo-C-550 correspondente co P.Q. 0+000 ata o entorno da baixada cara o Porto de Campelo no P.Q. 1+730 (Poio) UTE Arines - Mov. Aridos (U94185717) 2,5 meses 0 Prórroga 04/05/2020
Conexión dos sendeiros peonís, litoral e fluvial, e rexeración do entorno da praia do Muiño, situados no esteiro do rio Miño. (Proxecto 0044_VISIT_RIO_MINHO_1_P)2 MOV.ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA SL (B36533537) 2 meses 0 Ampliación plazo 29/04/2020
Servizo de tratamento, imporesión, pregado e ensobrado de cartas ordinarias e notificacións xeradas na xestión e recaudación de tributos pola Deputación de Pontevedra-ORAL, sí como a súa posterior entrega ó operador postal.(SARA) Consorcio de manipulado y servicios postales, S.L. (MANIPULAE) (B92621762) 12 meses 0 Prórroga 24/04/2020
Servizo de mantemento das instalacións de protección contra incendios, en diversos edificios da Deputación de Pontevedra (lote 1) SEGURLEM S.L. (B36262053)   12 meses 0 Prórroga 23/04/2020
Servizo de mantemento das instalacións de protección contra incendios, en diversos edificios da Deputación de Pontevedra (lote 2) SOCIEDAD TÉCNICA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS GALICIA, S.L.(CIF B-32.501.298) 12 meses 0 Prórroga 23/04/2020
Servizo de mantemento dos aparatos elevadores (ascendores) de diversos edificios da Deputación de Pontevedra (lote 1) SCHINDLER SA  (A50001726) 12 meses 0 Prórroga 21/04/2020
Servizo de mantemento dos aparatos elevadores (ascendores) de diversos edificios da Deputación de Pontevedra (lote 2) ORONA S, COOP. LTDA (F20025318)   12 meses 0 Prórroga 21/04/2020
Servizo de mantemento, asistencia e apoio á explotación de datos do sistema integral de xestión tributaria e catastral do ORAL-Deputación de Pontevedra (GTT) GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL SA (A81957367) 9 meses máx 0 Prórroga 14/04/2020
Servizo de mantemento das instalacións térmicas (climatización) en diversos edificios da Deputación de Pontevedra (Lote 1) VEOLIA SERVICIOS NORTE SA UNIPERSONAL (A15208408)  12 meses 0 Prórroga 02/04/2020
Servizo de mantemento das instalacións térmicas (climatización) en diversos edificios da Deputación de Pontevedra (Lote 2) INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL LEREZ SL (B36400240) 12 meses 0 Prórroga 02/04/2020
Servizo de mantemento das instalacións térmicas (climatización) en diversos edificios da Deputación de Pontevedra (Lote 1) VEOLIA SERVICIOS NORTE SA UNIPERSONAL (A15208408)  0 1378,16 Aumento importe por nueva oficina 01/04/2020
Corrección de defectos nas instalacións eléctricas de Baixa Tensión no Centro Príncipe Felipe TECNOSERVICIO ORENSANO SL (B32162984) 32 días 0   10/02/2020
PLAN MOVESE. Mobilidade e velocidade segura. Fase II (Lote 1) CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS S.L. (B36052876) 41 días 0   31/01/2020
Servizo de aspirado, limpeza e xestion de residuos orgánicos xerados polos cans acollidos no centro de acollida de animais abandonados de Armenteira da Deputación de Pontevedra OYS FERNANDEZ SLU (B36124212) 24 meses 0 Prórroga 14/02/2020
Contrato derivado do acordo marco para obras de conservación de firmes na rede viaria da Deputación Provincial de Pontevedra. Zona B-4 CONSTRUCCIONES FECHI, S.L. (B36258861) 2 meses 0 Prórroga 21/02/2020
Mantemento e soporte da infraestrutura de almacenamento de cabinas VNX da Deputación de Pontevedra INTERNACIONAL PERIFERICOS Y MEMORIAS ESPAÑA, S.L. (B62758602) 12 meses 69487,27 Prórroga 28/02/2020
Actuacións no centro de acollida e protección de animais (CAAN) de Meis PRACE, SERVICIOS Y OBRAS SA (A70319678) 2 meses 0 Prórroga 25/03/2020
Servizo de Limpeza en diversos centros da Deputación de Pontevedra (Lote 1) LIMPIEZAS CIES SL (B36631935) 9 meses máx 0 Prórroga por emerxencia COVID-19 24/03/2020
Servizo de Limpeza en diversos centros da Deputación de Pontevedra (Lote 2) CLARO SOL CLEANING, S.L (B87087847) 9 meses máx 0 Prórroga por emerxencia COVID-19 24/03/2020
Servizo de "Xestión, desenvolvemento e execución do Plan Depotermal 2018" VIAJES HALCON, SA (A10005510) 0 0 Substitución dun dos  hoteis ofertados sen cambio de condicións da licitación  26/03/2018
Servizo de seguridade e vixilancia nos Centros da Deputación de Pontevedra EULEN SEGURIDAD SA (A28369395) 0 5408,70 € Ampliación de centros e horas 22/06/2018
Acordo Marco para a subministración de vehículos sen condutor, en réxime de aluguer, para os centros e servizos da Deputación de Pontevedra (Lote 2) EMPRESA MONFORTE SA (A15019243) 0 16190,20 € Ampliaicón vehículos 31/08/2018
Acordo Marco para a execucion do control de calidade das obras contratadas pola Deputacion Provincial de Pontevedra ENMACOSA, CONSULTORIA TECNICA SA; CYE CONTROL Y ESTUDIOS SL; EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA SL  1 año 0 Prórroga 11/09/2020
Acordo Marco que rexerá na prestación do servizo de Teleasistencia Domiciliaria na provincia de Pontevedra para os concellos de menos de 20.000 habitantes QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES SA (A80106842) 1 año 0 Prórroga 25/09/2020
Acordo marco para o servizo de asistencia tecnica para o control e seguemento das obras do Servizo de Mobilidade GALAICONTROL SL ; URBING, PROYECTOS DE URBANISMO E INGENIERO CIVIL SL ; INCAT INFRAESTRUCTURAS, S.L.; AIN ACTIVE, S.L.; PROYESTEGAL SL 1 año 0 Prórroga 02/10/2020
Servizo de asistencia e colaboración técnica e administrativa coa Deputación de Pontevedra - ORAL en materia de Inspección de Tributos ASESORAMIENTO TRIBUTARIO LOCAL SL (B36355469) 1 año 0 Prórroga  09/10/2020
Servizo de soporte técnico para a posta en marcha e execución do proxecto In 4.0 "Adaptation of industry 4.0 model to the naval sector" (EAPA_383/2016), COFINANCIADO POLO feder (75%) dentro da convocatoria de axudas do programa de Cooperación Territorial Interreg Espazo Atlántico 2014-2020 Estrategia y organizacion SA (A36196418) 8 meses 14.116,63 € Modificado  06/11/2020
Servizo de limpeza para a Escola Universitaria de Enfermería dependente da Deputación de Pontevedra EULEN SA (A28517308) 0 3.388 Modificado 08/10/2020
Conservación de cuberta e fachada do Castelo de Soutomaior GROMA OBRAS, SL (B70484811) 21 días 0 Prórroga 20/11/2020
Subministración de vestiario para o persoal do Centro Príncipe Felipe da Deputación de Pontevedra PEYCAR PONTEVEDRA , SL (2018052280) 1 año 20245,96 Prórroga 21/11/2020
Acordo marco para a subministración de material de oficina na Deputación de Pontevedra REDINOR SL (B36127405) 1 año 0 Prórroga 16/11/2020
Servizo de produccion e catering da Gala de Turismo para a promoción do destino Rias Baixas GLOBAL SETUP (B94119104) 1 año 0 Prórroga 20/11/2020
Acordo marco para a prestación do servizo de consultoría e asistencia técnica relativas o asesoramento, organización e determinados traballos para que o ORAL desenvolva funcións de xestión catastral CARTOGRAFIA E MEDICIONS SL (B15459670); SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL SL (B96067400); LAGARES OCA, S.L.(B36813715); EIBISA NORTE SL (B15419906)  1 año 0 Prórroga 20/11/2020
Contratación dos seguros da Deputación de Pontevedra e Escola Universitaria de Enfermería  (Exercicios 2018-2020) ZURICH INSURANCE PLC (W0072130H); BILBAO CIA ANMA DE SEGUROS Y REASEGUROS (A48001648); XL INSURANCE COMPANY(W0065403H); SVRNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS (V48083521);  1 año 0 Prórroga 27/11/2020
Subministración da manutención para a alimentación do gando vacún da Finca Mouriscade AIRA SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA (F27317593) y Quintana Pastrana (B47432794)
 
1 año 0 Prórroga 27/11/2020
Subministración de vestiario para o persoal da Deputación de Pontevedra COSTA OESTE DEL ATLANTICO SL (B36946002), PEYCAR PONTEVEDRA SL (B36112043), SUMINISTROS PUNTO FIJO SL (B27815539) 1 año 0 Prórroga 10/12/2020
Acordo Marco para a subministración de vehículos sen condutor, en réxime de aluguer, para os centros e servizos da Deputación de Pontevedra. EMPRESA MONFORTE SA (A15019243) y TRANSPORTES LA UNION SA (A36001576) 1 año 0 Prórroga 18/12/2020
Servizo de formación no marco do proxecto Labora 2020 CAMPUSCIP, S.L. (B70166756), MAGNAFOR QUALITAS SLU (B36565679), G12 GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS SL (B36993509), GRUPO AVANTFOR SL (B94146263), FESAN-FUNDACIÓN DE ESTUDIO E ANÁLISES (G15597669), PROFESIONAIS DA INNOVACION, XESTION EMPRESARIAL E FORMACION SL (B94051513), NORFORMACION SL (B36343218) 0 0 Modificación (Impartición en modelidade Online 18/12/2020
Servizo de consultoria e asistencia para a preparacion de documentacion para o programa do IDAE FEDER EE.LL. para actuacions de economia baixa en carbono, actuacions de mobilidade sostible, MEDIDA 8  PROYFE, S.L.(B15077233) 0 7200 Incremento de proyectos e importe 23/12/2020
Mellora da seguridade viaria na EP-2901 dende o P.Q. 0+200 ao P.Q. 2+050 (Redondela) AUDECA, SLU (B33302696) 5 meses 17549,63 Nuevas unidades y ampliación plazo 21/12/2020
Servicio de colaboración coa Intervención Provincial no exercicio das funcións de control financeiro en materia de subvencións e auditoría financeira de entidades dependentes ERNST & YOUNG, SL (B78970506) y BM NEIRA AUDITORES SLP (B32468647) 1 año 0 Prórroga 30/12/2020

 

Frecuencia de actualización: trimestral

Última modificación: luns, 11 xaneiro 2021