Tansparencia

Operacións coas empresas proveedoras

A continuación detállanse as operacións realizadas pola Deputación coas empresas provedoras ordenadas alfabeticamente e clasificadas por anos, e indícase o número de contratos adxudicados e o seu importe total.

Frecuencia de actualización: anual

Última modificación: xoves, 18 xuño 2020