Tansparencia

Mesas de contratación

A continuación recóllense as convocatorias das reunións e as actas das mesas de contratación agrupadas por anos. A Mesa de Contratación é o órgano que lles presta asistencia técnica especializada aos órganos de contratación da Deputación.

2021

2020

2019

2018

Composición das mesas de contratación

2017

2016

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Frecuencia de actualización: trimestral

Última modificación: xoves, 08 xullo 2021