Subvencións concedidas

Subvencións concedidas

A continuación móstrase a relación das subvencións concedidas pola Deputación, para dar así cumprimento á obriga do artigo 18 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, e do artigo 12 da Ordenanza xeral de subvencións da Deputación Provincial de Pontevedra.

Publícanse as subvencións concedidas agrupadas trimestralmente e por servizos, con información acerca da persoa beneficiaria, o programa na que se recolle, a súa finalidade e o importe concedido.

2020

2019

Cuarto trimestre

Terceiro trimestre

Segundo trimestre

Primeiro trimestre

2018

Cuarto trimestre

Terceiro trimestre

Segundo trimestre

Primeiro trimestre

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Frecuencia de actualización: continua

Última modificación: xoves, 18 xuño 2020