Subvencións concedidas

Subvencións concedidas

A continuación móstrase a relación das subvencións concedidas pola Deputación, para dar así cumprimento á obriga do artigo 18 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, e do artigo 12 da Ordenanza xeral de subvencións da Deputación Provincial de Pontevedra.

Publícanse as subvencións concedidas agrupadas trimestralmente e por servizos, con información acerca da persoa beneficiaria, o programa na que se recolle, a súa finalidade e o importe concedido.

2021

Terceiro trimestre

Segundo trimestre

Primeiro trimestre

2020

Cuarto trimestre

Terceiro trimestre

Segundo trimestre

Primeiro trimestre

2019

Cuarto trimestre

Terceiro trimestre

Segundo trimestre

Primeiro trimestre

2018

Cuarto trimestre

Terceiro trimestre

Segundo trimestre

Primeiro trimestre

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Frecuencia de actualización: continua

Última modificación: venres, 23 xullo 2021