Tansparencia

Información trimestral sobre a execución do orzamento

Información trimestral sobre a execución do orzamento da Deputación

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Información trimestral sobre a execución do orzamento da Escola de Enfermería

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Frecuencia de actualización: trimestral

Última modificación: mércores, 11 novembro 2020