Tansparencia

Liquidación

Liquidación do orzamento da Deputación

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Liquidación do orzamento da Escola de Enfermeria

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Frecuencia de actualización: anual

Última modificación: mércores, 05 maio 2021