Tansparencia

Modificación de créditos aprobada polo Pleno

Modificación de créditos da Deputación

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Frecuencia de actualización: continua

Última modificación: mércores, 17 marzo 2021