Tansparencia

Período medio de pagamento calculado segundo o previsto no R. d. 635/2014

Frecuencia de actualización: mensual

Última modificación: luns, 19 abril 2021