Tansparencia

Período medio de pagamento calculado segundo o previsto no R. d. 635/2014

Período medio de pagamento do Consorcio contra Incendios Deza e Tabeirós-Terra de Montes

Frecuencia de actualización: mensual

Última modificación: martes, 20 outubro 2020