Tansparencia

Informe trimestral sobre os prazos de pagamento

Informe trimestral sobre os prazos de pagamento do Consorcio contra Incendios Deza e Tabeirós-Terra de Montes

Frecuencia de actualización: trimestral

Última modificación: xoves, 18 xuño 2020