Tansparencia

Información en materia de persoal

Atopamos documentación e información referidas á relación dos postos de traballo, ofertas de emprego, procesos selectivos e o estado das bolsas de emprego. Tamén se publican as normas que rexen a actividade do persoal dentro da propia Deputación e a composición dos distintos órganos sindicais.

Ademais, hai información sobre as retribucións recibidas por cada membro da Corporación e os gastos de desprazamentos orixinados pola súa actividade pública.

 

Última modificación: xoves, 02 xullo 2020