Tansparencia

Gastos de viaxe

Gastos de desprazamento das deputadas e deputados orixinados pola súa actividade pública.

Frecuencia de actualización: mensual

Última modificación: mércores, 02 decembro 2020