Tansparencia

Gastos de viaxe

Gastos de desprazamento das deputadas e deputados orixinados pola súa actividade pública.

Frecuencia de actualización: mensual

Última modificación: martes, 28 xullo 2020