Tansparencia

Normativa en materia de persoal

Normativa que regula as relacións, condicións de traballo, dereitos e obrigas entre a Deputación e o persoal traballador.

Bases reguladoras

Convenios

Frecuencia de actualización: continua

Última modificación: domingo, 14 xuño 2020