Tansparencia

RODRIGUEZ DIAZ, SANTOS HECTOR

Exportar a Excel

2019

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Total
Conceptos de Suma
PAGA EXTRAORDINARIA(C34) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2,468.00 € 2,468.00 €
ASISTENCIAS A COMISIONES DE GOBIERNO(CAG) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 600.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 600.00 €
ASISTENCIAS A PLENOS(CAP) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 475.00 € 0.00 € 950.00 € -475.00 € 0.00 € 0.00 € 950.00 €
DEDICACIÓN PARCIAL(CDP) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1,745.00 € 3,273.00 € 3,273.00 € 3,273.00 € 3,273.00 € 3,273.00 € 18,110.00 €
QUILOMETRAXE(CKM) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 13.00 € 0.00 € 0.00 € 13.00 €
Total Suma: 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2,820.00 € 3,273.00 € 4,223.00 € 2,811.00 € 3,273.00 € 5,741.00 € 22141.0€
Conceptos de Resta
IRPF(G01) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 474.00 € 480.00 € 717.00 € 556.00 € 556.00 € 976.00 € 3,759.00 €
ATRASOS IRPF(G02) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € -80.00 € 0.00 € 0.00 € -80.00 €
S.S. - CONTINXENCIAS COMÚNS(G05) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 95.00 € 179.00 € 179.00 € 179.00 € 179.00 € 179.00 € 990.00 €
S.S. - DESEMPREGO(G06) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 32.00 € 61.00 € 61.00 € 61.00 € 61.00 € 61.00 € 337.00 €
S.S. - FORMACIÓN PROFESIONAL(G07) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2.00 € 3.00 € 3.00 € 3.00 € 3.00 € 3.00 € 17.00 €
Total Resta: 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 603.00 € 723.00 € 960.00 € 719.00 € 799.00 € 1,219.00 € 5,023.00 €
Total Líquido: 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € -603.00 € 2,217.00 € 2,550.00 € 3,263.00 € 2,092.00 € 2,474.00 € 4,522.00 € 17,118.00 €