Tansparencia

PARDO PUMAR, MARIA JOSE

Exportar a Excel

2020

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Total
Conceptos de Suma
PAGA EXTRAORDINARIA(C34) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2,318.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2,318.00 €
DEDICACIÓN PARCIAL(CDP) 2,273.00 € 2,363.00 € 2,318.00 € 2,318.00 € 2,318.00 € 2,318.00 € 2,318.00 € 2,318.00 € 2,318.00 € 2,318.00 € 2,318.00 € 0.00 € 25,498.00 €
Total Suma: 2,273.00 € 2,363.00 € 2,318.00 € 2,318.00 € 2,318.00 € 4,636.00 € 2,318.00 € 2,318.00 € 2,318.00 € 2,318.00 € 2,318.00 € 0.00 € 27816.0€
Conceptos de Resta
IRPF(G01) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 24.00 € 45.00 € 483.00 € 340.00 € 340.00 € 598.00 € 1,830.00 €
ATRASOS IRPF(G02) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € -71.00 € 0.00 € 0.00 € -71.00 €
S.S. - CONTINXENCIAS COMÚNS(G05) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 66.00 € 124.00 € 124.00 € 124.00 € 124.00 € 124.00 € 686.00 €
S.S. - DESEMPREGO(G06) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 22.00 € 42.00 € 42.00 € 42.00 € 42.00 € 42.00 € 232.00 €
S.S. - FORMACIÓN PROFESIONAL(G07) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1.00 € 2.00 € 2.00 € 2.00 € 2.00 € 2.00 € 11.00 €
Total Resta: 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 113.00 € 213.00 € 651.00 € 437.00 € 508.00 € 766.00 € 2,688.00 €
Total Líquido: 2,273.00 € 2,363.00 € 2,318.00 € 2,318.00 € 2,318.00 € 4,523.00 € 2,205.00 € 2,105.00 € 1,667.00 € 1,881.00 € 1,810.00 € -766.00 € 25,128.00 €