Tansparencia

LOPEZ DIEGUEZ, LUIS

Exportar a Excel

2019

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Total
Conceptos de Suma
ASISTENCIAS A COMISIONES INFORMATIVAS(CAI) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1,800.00 € 3,600.00 € 1,800.00 € 1,800.00 € 9,000.00 €
ASISTENCIAS A PLENOS(CAP) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 950.00 € 950.00 € 0.00 € 475.00 € 2,375.00 €
Total Suma: 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2,750.00 € 4,550.00 € 1,800.00 € 2,275.00 € 11375.0€
Conceptos de Resta
IRPF(G01) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 605.00 € 1,001.00 € 396.00 € 500.00 € 2,502.00 €
Total Resta: 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 605.00 € 1,001.00 € 396.00 € 500.00 € 2,502.00 €
Total Líquido: 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2,145.00 € 3,549.00 € 1,404.00 € 1,775.00 € 8,873.00 €