Tansparencia

LOPEZ DIEGUEZ, LUIS

Exportar a Excel

2020

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Total
Conceptos de Suma
ASISTENCIAS A COMISIONES INFORMATIVAS(CAI) 2,200.00 € 1,800.00 € 1,800.00 € 0.00 € 0.00 € 3,800.00 € 1,800.00 € 1,800.00 € 0.00 € 3,600.00 € 1,800.00 € 0.00 € 18,600.00 €
ASISTENCIAS A PLENOS(CAP) 1,425.00 € 475.00 € 475.00 € 0.00 € 0.00 € 950.00 € 475.00 € 475.00 € 0.00 € 950.00 € 475.00 € 0.00 € 5,700.00 €
REEMBOLSO GASTOS VIAXE(CGV) 0.00 € 35.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 35.00 €
QUILOMETRAXE(CKM) 0.00 € 392.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 392.00 €
Total Suma: 3,625.00 € 2,702.00 € 2,275.00 € 0.00 € 0.00 € 4,750.00 € 2,275.00 € 2,275.00 € 0.00 € 4,550.00 € 2,275.00 € 0.00 € 24727.0€
Conceptos de Resta
IRPF(G01) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 605.00 € 1,001.00 € 396.00 € 500.00 € 2,502.00 €
Total Resta: 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 605.00 € 1,001.00 € 396.00 € 500.00 € 2,502.00 €
Total Líquido: 3,625.00 € 2,702.00 € 2,275.00 € 0.00 € 0.00 € 4,750.00 € 2,275.00 € 2,275.00 € -605.00 € 3,549.00 € 1,879.00 € -500.00 € 22,225.00 €