Tansparencia

SILVA REGO, MARIA DEL CARMEN

Exportar a Excel

2020

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Total
Conceptos de Suma
PAGA EXTRAORDINARIA(C34) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 5,549.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 5,549.00 €
DEDICACIÓN EXCLUSIVA(CDX) 5,440.00 € 5,658.00 € 5,549.00 € 5,549.00 € 5,549.00 € 5,549.00 € 5,549.00 € 5,549.00 € 5,549.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 49,941.00 €
Total Suma: 5,440.00 € 5,658.00 € 5,549.00 € 5,549.00 € 5,549.00 € 11,098.00 € 5,549.00 € 5,549.00 € 5,549.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 55490.0€
Conceptos de Resta
IRPF(G01) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1,789.00 € 1,523.00 € 1,789.00 € 1,523.00 € 1,523.00 € 3,220.00 € 11,367.00 €
ATRASOS IRPF(G02) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € -266.00 € 0.00 € 0.00 € -266.00 €
S.S. - CONTINXENCIAS COMÚNS(G05) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 191.00 € 191.00 € 191.00 € 191.00 € 191.00 € 191.00 € 1,146.00 €
S.S. - DESEMPREGO(G06) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 65.00 € 65.00 € 65.00 € 65.00 € 65.00 € 65.00 € 390.00 €
S.S. - FORMACIÓN PROFESIONAL(G07) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 4.00 € 4.00 € 4.00 € 4.00 € 4.00 € 4.00 € 24.00 €
Total Resta: 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2,049.00 € 1,783.00 € 2,049.00 € 1,517.00 € 1,783.00 € 3,480.00 € 12,661.00 €
Total Líquido: 5,440.00 € 5,658.00 € 5,549.00 € 5,549.00 € 5,549.00 € 9,049.00 € 3,500.00 € 3,766.00 € 3,500.00 € -1,517.00 € -1,783.00 € -3,480.00 € 42,829.00 €