Tansparencia

SILVA REGO, MARIA DEL CARMEN

Exportar a Excel

2020

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Total
Conceptos de Suma
PAGA EXTRAORDINARIA(C34) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 5,549.70 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 5,549.70 € 11,099.40 €
DEDICACIÓN EXCLUSIVA(CDX) 5,440.88 € 5,658.52 € 5,549.70 € 5,549.70 € 5,549.70 € 5,549.70 € 5,549.70 € 5,549.70 € 5,549.70 € 5,549.70 € 5,549.70 € 5,549.70 € 66,596.40 €
Total Suma: 5,440.88 € 5,658.52 € 5,549.70 € 5,549.70 € 5,549.70 € 11,099.40 € 5,549.70 € 5,549.70 € 5,549.70 € 5,549.70 € 5,549.70 € 11,099.40 € 77695.79999999999€
Conceptos de Resta
IRPF(G01) 1,523.45 € 1,553.92 € 1,553.92 € 1,553.92 € 1,553.92 € 3,107.83 € 1,553.92 € 1,553.92 € 1,553.92 € 1,553.92 € 1,553.92 € 3,853.71 € 22,470.27 €
ATRASOS IRPF(G02) 0.00 € 30.47 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 30.47 €
S.S. - CONTINXENCIAS COMÚNS(G05) 191.29 € 191.29 € 191.29 € 191.29 € 191.29 € 191.29 € 191.29 € 191.29 € 191.29 € 191.29 € 191.29 € 191.29 € 2,295.48 €
S.S. - DESEMPREGO(G06) 65.12 € 65.12 € 65.12 € 65.12 € 65.12 € 65.12 € 65.12 € 65.12 € 65.12 € 65.12 € 65.12 € 65.12 € 781.44 €
S.S. - FORMACIÓN PROFESIONAL(G07) 4.07 € 4.07 € 4.07 € 4.07 € 4.07 € 4.07 € 4.07 € 4.07 € 4.07 € 4.07 € 4.07 € 4.07 € 48.84 €
Total Resta: 1,783.93 € 1,844.87 € 1,814.40 € 1,814.40 € 1,814.40 € 3,368.31 € 1,814.40 € 1,814.40 € 1,814.40 € 1,814.40 € 1,814.40 € 4,114.19 € 25,626.50 €
Total Líquido: 3,656.95 € 3,813.65 € 3,735.30 € 3,735.30 € 3,735.30 € 9,285.00 € 3,735.30 € 3,735.30 € 3,735.30 € 3,735.30 € 3,735.30 € 6,985.21 € 52,069.30 €