Tansparencia

SILVA REGO, MARIA DEL CARMEN

Exportar a Excel

2021

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Total
Conceptos de Suma
PAGA EXTRAORDINARIA(C34) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 5,549.70 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 5,549.70 €
DEDICACIÓN EXCLUSIVA(CDX) 5,549.70 € 5,549.70 € 5,475.70 € 5,549.70 € 5,549.70 € 5,549.70 € 5,549.70 € 5,549.70 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 44,323.60 €
Total Suma: 5,549.70 € 5,549.70 € 5,475.70 € 5,549.70 € 5,549.70 € 11,099.40 € 5,549.70 € 5,549.70 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 49,873.30 €
Conceptos de Resta
IRPF(G01) 1,553.92 € 1,553.92 € 1,533.20 € 1,553.92 € 1,553.92 € 3,107.83 € 1,553.92 € 1,553.92 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 13,964.55 €
S.S. - CONTINXENCIAS COMÚNS(G05) 191.29 € 191.29 € 191.30 € 191.29 € 191.29 € 191.29 € 191.29 € 191.29 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1,530.33 €
S.S. - DESEMPREGO(G06) 65.12 € 65.12 € 65.13 € 65.12 € 65.12 € 65.12 € 65.12 € 65.12 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 520.97 €
S.S. - FORMACIÓN PROFESIONAL(G07) 4.07 € 4.07 € 4.07 € 4.07 € 4.07 € 4.07 € 4.07 € 4.07 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 32.56 €
Total Resta: 1,814.40 € 1,814.40 € 1,793.70 € 1,814.40 € 1,814.40 € 3,368.31 € 1,814.40 € 1,814.40 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 16,048.41 €
Total Líquido: 3,735.30 € 3,735.30 € 3,682.00 € 3,735.30 € 3,735.30 € 7,731.09 € 3,735.30 € 3,735.30 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 33,824.89 €