Tansparencia

MOSQUERA LORENZO, JOSE CESAREO

Exportar a Excel

2019

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Total
Conceptos de Suma
ASISTENCIAS A COMISIONES DE GOBIERNO(CAG) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 800.00 € 0.00 € 1,000.00 € 1,000.00 € 800.00 € 1,000.00 € 4,600.00 €
ASISTENCIAS A COMISIONES INFORMATIVAS(CAI) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 200.00 € 0.00 € 1,800.00 € 3,600.00 € 1,800.00 € 1,800.00 € 9,200.00 €
ASISTENCIAS A PLENOS(CAP) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 475.00 € 0.00 € 1,425.00 € 950.00 € 0.00 € 950.00 € 3,800.00 €
Total Suma: 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1,475.00 € 0.00 € 4,225.00 € 5,550.00 € 2,600.00 € 3,750.00 € 17600.0€
Conceptos de Resta
IRPF(G01) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 545.00 € 0.00 € 1,563.00 € 2,053.00 € 962.00 € 1,387.00 € 6,510.00 €
Total Resta: 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 545.00 € 0.00 € 1,563.00 € 2,053.00 € 962.00 € 1,387.00 € 6,510.00 €
Total Líquido: 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € -545.00 € 930.00 € 0.00 € 2,662.00 € 3,497.00 € 1,638.00 € 2,363.00 € 11,090.00 €