Tansparencia

MOSQUERA LORENZO, JOSE CESAREO

Exportar a Excel

2020

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Total
Conceptos de Suma
ASISTENCIAS A COMISIONES DE GOBIERNO(CAG) 600.00 € 800.00 € 800.00 € 400.00 € 0.00 € 1,400.00 € 800.00 € 1,000.00 € 400.00 € 800.00 € 1,000.00 € 0.00 € 8,000.00 €
ASISTENCIAS A COMISIONES INFORMATIVAS(CAI) 2,000.00 € 1,800.00 € 1,800.00 € 0.00 € 0.00 € 3,800.00 € 1,800.00 € 1,800.00 € 0.00 € 3,600.00 € 1,800.00 € 0.00 € 18,400.00 €
ASISTENCIAS A OTROS ORGANOS COLEGIADOS(CAO) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 600.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 600.00 €
ASISTENCIAS A PLENOS(CAP) 475.00 € 475.00 € 475.00 € 0.00 € 0.00 € 950.00 € 475.00 € 475.00 € 0.00 € 950.00 € 475.00 € 0.00 € 4,750.00 €
Total Suma: 3,075.00 € 3,075.00 € 3,075.00 € 400.00 € 0.00 € 6,150.00 € 3,675.00 € 3,275.00 € 400.00 € 5,350.00 € 3,275.00 € 0.00 € 31750.0€
Conceptos de Resta
IRPF(G01) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 545.00 € 0.00 € 1,563.00 € 2,053.00 € 962.00 € 1,387.00 € 6,510.00 €
Total Resta: 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 545.00 € 0.00 € 1,563.00 € 2,053.00 € 962.00 € 1,387.00 € 6,510.00 €
Total Líquido: 3,075.00 € 3,075.00 € 3,075.00 € 400.00 € 0.00 € 5,605.00 € 3,130.00 € 3,275.00 € -1,163.00 € 3,297.00 € 2,313.00 € -1,387.00 € 25,240.00 €