Tansparencia

LOPEZ FONT, CARLOS

Exportar a Excel

2020

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Total
Conceptos de Suma
ANTIGÜIDADE(C01) 635.00 € 661.00 € 648.00 € 648.00 € 648.00 € 648.00 € 648.00 € 648.00 € 648.00 € 648.00 € 648.00 € 0.00 € 7,128.00 €
PAGA EXTRAORDINARIA(C34) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 4,759.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 4,759.00 €
DEDICACIÓN PARCIAL(CDP) 4,273.00 € 4,444.00 € 4,358.00 € 4,358.00 € 4,358.00 € 4,358.00 € 4,358.00 € 4,358.00 € 4,358.00 € 4,358.00 € 4,358.00 € 0.00 € 47,939.00 €
Total Suma: 4,908.00 € 5,105.00 € 5,006.00 € 5,006.00 € 5,006.00 € 9,765.00 € 5,006.00 € 5,006.00 € 5,006.00 € 5,006.00 € 5,006.00 € 0.00 € 59826.0€
Conceptos de Resta
IRPF(G01) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1,618.00 € 1,353.00 € 1,656.00 € 1,335.00 € 1,329.00 € 2,948.00 € 10,239.00 €
ATRASOS IRPF(G02) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € -268.00 € 0.00 € 0.00 € -268.00 €
S.S. - CONTINXENCIAS COMÚNS(G05) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 191.00 € 191.00 € 191.00 € 191.00 € 191.00 € 191.00 € 1,146.00 €
S.S. - FORMACIÓN PROFESIONAL(G07) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 4.00 € 4.00 € 4.00 € 4.00 € 4.00 € 4.00 € 24.00 €
Total Resta: 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1,813.00 € 1,548.00 € 1,851.00 € 1,262.00 € 1,524.00 € 3,143.00 € 11,141.00 €
Total Líquido: 4,908.00 € 5,105.00 € 5,006.00 € 5,006.00 € 5,006.00 € 7,952.00 € 3,193.00 € 3,458.00 € 3,155.00 € 3,744.00 € 3,482.00 € -3,143.00 € 48,685.00 €