Tansparencia

BENITEZ FERNANDEZ, UXIO

Exportar a Excel

2019

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Total
Conceptos de Suma
PAGA EXTRAORDINARIA(C34) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 572.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 3,660.00 € 4,232.00 €
ASISTENCIAS A PLENOS(CAP) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 950.00 € -950.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
DEDICACIÓN PARCIAL(CDP) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1,636.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1,636.00 €
DEDICACIÓN EXCLUSIVA(CDX) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2,273.00 € 4,546.00 € 4,546.00 € 4,546.00 € 4,546.00 € 4,546.00 € 25,003.00 €
Total Suma: 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 4,481.00 € 4,546.00 € 5,496.00 € 3,596.00 € 4,546.00 € 8,206.00 € 30871.0€
Conceptos de Resta
IRPF(G01) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1,210.00 € 1,227.00 € 1,483.00 € 1,227.00 € 1,227.00 € 2,215.00 € 8,589.00 €
ATRASOS IRPF(G02) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € -256.00 € 0.00 € 0.00 € -256.00 €
S.S. - CONTINXENCIAS COMÚNS(G05) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 190.00 € 192.00 € 191.00 € 191.00 € 191.00 € 191.00 € 1,146.00 €
S.S. - DESEMPREGO(G06) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 64.00 € 65.00 € 65.00 € 65.00 € 65.00 € 65.00 € 389.00 €
S.S. - FORMACIÓN PROFESIONAL(G07) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 4.00 € 4.00 € 4.00 € 4.00 € 4.00 € 4.00 € 24.00 €
Total Resta: 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1,468.00 € 1,488.00 € 1,743.00 € 1,231.00 € 1,487.00 € 2,475.00 € 9,892.00 €
Total Líquido: 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € -1,468.00 € 3,013.00 € 3,058.00 € 3,753.00 € 2,365.00 € 3,059.00 € 5,731.00 € 20,979.00 €