Tansparencia

GARCIA BALLESTEROS, OLGA MARIA

Exportar a Excel

2020

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Total
Conceptos de Suma
PAGA EXTRAORDINARIA(C34) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2,503.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2,503.00 €
DEDICACIÓN PARCIAL(CDP) 2,454.00 € 2,553.00 € 2,503.00 € 2,503.00 € 2,503.00 € 2,503.00 € 2,503.00 € 2,503.00 € 2,503.00 € 2,503.00 € 2,503.00 € 0.00 € 27,534.00 €
Total Suma: 2,454.00 € 2,553.00 € 2,503.00 € 2,503.00 € 2,503.00 € 5,006.00 € 2,503.00 € 2,503.00 € 2,503.00 € 2,503.00 € 2,503.00 € 0.00 € 30037.0€
Conceptos de Resta
IRPF(G01) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 26.00 € 245.00 € 340.00 € 245.00 € 245.00 € 430.00 € 1,531.00 €
ATRASOS IRPF(G02) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € -47.00 € 0.00 € 0.00 € -47.00 €
S.S. - CONTINXENCIAS COMÚNS(G05) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 71.00 € 134.00 € 134.00 € 134.00 € 134.00 € 134.00 € 741.00 €
S.S. - DESEMPREGO(G06) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 24.00 € 45.00 € 45.00 € 45.00 € 45.00 € 45.00 € 249.00 €
S.S. - FORMACIÓN PROFESIONAL(G07) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1.00 € 2.00 € 2.00 € 2.00 € 2.00 € 2.00 € 11.00 €
Total Resta: 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 122.00 € 426.00 € 521.00 € 379.00 € 426.00 € 611.00 € 2,485.00 €
Total Líquido: 2,454.00 € 2,553.00 € 2,503.00 € 2,503.00 € 2,503.00 € 4,884.00 € 2,381.00 € 2,077.00 € 1,982.00 € 2,124.00 € 2,077.00 € -611.00 € 27,552.00 €