Tansparencia

LOPEZ CAMPOS, JOSE CARLOS

Exportar a Excel

2019

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Total
Conceptos de Suma
ASISTENCIAS A COMISIONES INFORMATIVAS(CAI) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1,800.00 € 3,600.00 € 1,800.00 € 1,800.00 € 9,000.00 €
ASISTENCIAS A PLENOS(CAP) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1,425.00 € 950.00 € 0.00 € 950.00 € 3,325.00 €
Total Suma: 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 3,225.00 € 4,550.00 € 1,800.00 € 2,750.00 € 12325.0€
Conceptos de Resta
IRPF(G01) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 967.00 € 1,365.00 € 540.00 € 825.00 € 3,697.00 €
Total Resta: 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 967.00 € 1,365.00 € 540.00 € 825.00 € 3,697.00 €
Total Líquido: 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2,258.00 € 3,185.00 € 1,260.00 € 1,925.00 € 8,628.00 €