Tansparencia

LOPEZ CAMPOS, JOSE CARLOS

Exportar a Excel

2020

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Total
Conceptos de Suma
ASISTENCIAS A COMISIONES INFORMATIVAS(CAI) 2,200.00 € 1,800.00 € 1,800.00 € 0.00 € 0.00 € 3,800.00 € 1,800.00 € 1,800.00 € 0.00 € 3,600.00 € 1,800.00 € 0.00 € 18,600.00 €
ASISTENCIAS A PLENOS(CAP) 1,425.00 € 475.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 950.00 € 475.00 € 475.00 € 0.00 € 950.00 € 475.00 € 0.00 € 5,225.00 €
Total Suma: 3,625.00 € 2,275.00 € 1,800.00 € 0.00 € 0.00 € 4,750.00 € 2,275.00 € 2,275.00 € 0.00 € 4,550.00 € 2,275.00 € 0.00 € 23825.0€
Conceptos de Resta
IRPF(G01) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 967.00 € 1,365.00 € 540.00 € 825.00 € 3,697.00 €
Total Resta: 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 967.00 € 1,365.00 € 540.00 € 825.00 € 3,697.00 €
Total Líquido: 3,625.00 € 2,275.00 € 1,800.00 € 0.00 € 0.00 € 4,750.00 € 2,275.00 € 2,275.00 € -967.00 € 3,185.00 € 1,735.00 € -825.00 € 20,128.00 €