Tansparencia

GOMEZ DIAZ, GORKA

Exportar a Excel

2020

Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Total
Conceptos de Suma
ASISTENCIAS A COMISIONES DE GOBIERNO(CAG) 800.00 € 800.00 € 800.00 € 400.00 € 0.00 € 1,400.00 € 800.00 € 1,000.00 € 400.00 € 800.00 € 1,000.00 € 0.00 € 8,200.00 €
ASISTENCIAS A COMISIONES INFORMATIVAS(CAI) 2,200.00 € 1,600.00 € 1,800.00 € 0.00 € 0.00 € 3,800.00 € 1,600.00 € 1,800.00 € 0.00 € 3,400.00 € 1,800.00 € 0.00 € 18,000.00 €
ASISTENCIAS A PLENOS(CAP) 1,425.00 € 475.00 € 475.00 € 0.00 € 0.00 € 950.00 € 475.00 € 475.00 € 0.00 € 950.00 € 475.00 € 0.00 € 5,700.00 €
Total Suma: 4,425.00 € 2,875.00 € 3,075.00 € 400.00 € 0.00 € 6,150.00 € 2,875.00 € 3,275.00 € 400.00 € 5,150.00 € 3,275.00 € 0.00 € 31900.0€
Conceptos de Resta
IRPF(G01) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1,006.00 € 1,337.00 € 650.00 € 937.00 € 3,930.00 €
Total Resta: 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1,006.00 € 1,337.00 € 650.00 € 937.00 € 3,930.00 €
Total Líquido: 4,425.00 € 2,875.00 € 3,075.00 € 400.00 € 0.00 € 6,150.00 € 2,875.00 € 3,275.00 € -606.00 € 3,813.00 € 2,625.00 € -937.00 € 27,970.00 €