Tansparencia

Retribucións dos cargos de libre designación

A Deputación de Pontevedra co fin de dar a máxima transparencia a toda a súa actividade  publica as retribucións percibidas anualmente polos altos cargos, postos de libre designación e persoal directivo profesional e persoal eventual similar e máximos responsables da entidade. Igualmente, faranse públicas as indemnizacións percibidas, no seu caso, con ocasión do abandono do cargo.

Non se perciben indemnizacións por abandono do cargo.