Tansparencia

Relación de bens

Relación de bens da Deputación de Pontevedra, con indicación do uso ou servizo ao que están destinados e o departamento ou entre ao que están adscritos, ou entidade á que están cedidos. Inclúese, tamén, a valoración dos bens

 

Frecuencia de actualización: anual

Última modificación: venres, 07 febreiro 2020