Tansparencia

Relación de bens

Relación de bens da Deputación de Pontevedra, con indicación do uso ou servizo ao que están destinados e o departamento ou entre ao que están adscritos, ou entidade á que están cedidos. Inclúese, tamén, a valoración dos bens

Inventario de bens inmobles

Inventario de bens mobles

Vehículos

Estradas provinciais

Frecuencia de actualización: anual

Última modificación: mércores, 19 maio 2021