Tansparencia

Institucional, organizativa e de planificación

A continuación, publícase a información de interese público relativa ao desempeño da Deputación de Pontevedra, á súa organización e planificación. Deste xeito, cada cidadá ou cidadán pode coñecer de primeira man a estrutura da institución provincial e os seus órganos de Goberno, responsables da xestión e toma de decisións. Daráselles publicidade ás convocatorias e actas resultado da actividade propia de cada un deles, ao organigrama de organización do persoal e aos plans e proxectos resultantes dun variado programa de actuacións.

Amósase o compromiso coa transparencia para achegarlle a institución provincial ao conxunto da cidadanía, ademais de responder e cumprir as obrigas recollidas na normativa básica en materia de transparencia, incorporando tamén as incluídas na Ordenanza de transparencia e acceso á información pública da Deputación de Pontevedra.

Última modificación: martes, 13 xullo 2021