Tansparencia

Institucional, organizativa e de planificación

Neste apartado publícase a información de como desempeña o seu traballo a Deputación, a información institucional, de organización e de planificación, que, ademais de responder e dar cumprimento ás obrigas recollidas na normativa básica en materia de transparencia, incorpora tamén as incluídas na Ordenanza de transparencia e acceso á información pública da Deputación de Pontevedra.

Ademais das funcións propias dos órganos de goberno dáselles publicidade ás convocatorias e actas, resultado da actividade propia de cada un deles. O organigrama mostra a organización do persoal. Os plans e os proxectos son o resultado dun variado programa de actuacións.

Última modificación: luns, 29 xuño 2020