Tansparencia

Persoal eventual de libre designación

 

ADSCRICIÓN POSTO APELIDOS, NOME CURRÍCULO  NÓMINA 
PRESIDENCIA Directora de gabinete de Presidencia e xestión CARNEIRO LÓPEZ, MARÍA
Coordinador de réxime interno GIMÉNEZ CALVIÑO, MARTÍN
Coordinadora de Secretaría e relacións exteriores FERNÁNDEZ PENA, PAULA
Directora de comunicación PORTEIRO NOVOA, M.ª BELÉN
 
Xefa de prensa GUANTES CRISTÓBAL, ANA ISABEL
Directora de proxectos sociais DOVAL FRAIZ, ANA ISABEL
Director de proxectos territoriais VÁZQUEZ VÁZQUEZ, JOSÉ MANUEL
Asesora de deportes GARRIDO GARRIDO, LINA
 
Asesora de protocolo GALIANO BLANCO, M.ª VANESA
 
Secretaria PARDO SILVA, LORENA
 
Administrativa SÁNCHEZ RAMOS, AROHA
 
Secretaria DIUMARÓ OITABÉN, CARLA
 
VICEPRESIDENCIA  Coordinador de accesibilidade, seguridade viaria e patrimonio artístico FOLE DE NAVIA OSORIO, JESÚS ASER
 
Asesor en materia de tratamento de residuos sólidos urbanos PÉREZ LOSADA, CARLOS VICENTE
 
Directora de comunicación de Vicepresidencia NÚÑEZ IGLESIAS, MARÍA JOSÉ
 
Administrativo CARIDE CORREA, MANUEL
 
PSG Administrativa LORES TORRES, MILAGROS
 
Administrativo delegado CARRERA PUNZÓN, MANUEL
 
Administrativo coordinador con prensa BARROS MONTEAGUDO, JOSÉ ÁNGEL
 
BNG Administrativa PERALBA LORENZO, ANA BELÉN
 
PP Administrativo MOLDES MARTÍNEZ, ÁNGEL
 
Administrativa BESADA RIVEIRO, LAURA
 
Administrativa SÁNCHEZ FILGUEIRAS, LAURA
 

 

 

Os cargos de libre designación non reciben importes devindicados por asistencia a plenos ou comisións

 

Frecuencia de actualización: continua

Última modificación: xoves, 17 xuño 2021