Tansparencia

Cargos de libre designación

 

NOME POSTO RETRIBUCIÓNS MENSUAIS BRUTAS
GABINETE DE PRESIDENCIA
MARÍA CARNEIRO LÓPEZ (CV) DIRECTORA DE GABINETE DE PRESIDENCIA E XESTIÓN 5.030,10 €
MARTÍN GIMÉNEZ CALVIÑO (CV) COORDINADOR DE RÉXIME INTERNO 4.225,10 €
PAULA FERNÁNDEZ PENA (CV) COORDINADORA DE SECRETARÍA E RELACIÓNS EXTERIORES 3.643,22 €
ANA COSTAS FERNÁNDEZ (CV) DIRECTORA DE COMUNICACIÓN 3.223,06 €
ANA ISABEL GUANTES CRISTOBAL (CV) XEFA DE PRENSA 3.223,06 €
ANA ISABEL DOVAL FRAIZ (CV) DIRECTORA DE PROXECTOS SOCIAIS 3.223,06 €
JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ VÁZQUEZ (CV) DIRECTOR DE PROXECTOS TERRITORIAIS 3.223,06 €
  COORDINADOR/A DE FONDOS EUROPEOS 3.218,92 €
LORENA PARDO SILVA SECRETARIA 2.495,69 €
AROHA SÁNCHEZ RAMOS ADMINISTRATIVA 2.495,69 €
DIUMARÓ OITABÉN, CARLA SECRETARIO/A 2.082,86 €
GARRIDO GARRIDO, LINA ASESOR/A DE DEPORTES 2.495,69 €
PORTEIRO NOVOA, BELEN ASESOR/A DE PROTOCOLO 2.495,69 €
GABINETE DE VICEPRESIDENCIA
JESÚS ASER FOLE DE NAVIA OSORIO COORDINADO DE ACCESIBILIDADE, SEGURIDADE VIARIA E PATRIMONIO ARTÍSTICOS 4.255,10 €
MARÍA JOSÉ NÚÑEZ IGLESIAS DIRECTORA DE COMUNICACIÓN DA VICEPRESIDENCIA 2.735,88 €
MANUEL CARIDE CORREA ADMINISTRATIVO 2.495,69 €
CARLOS VICENTE PÉREZ LOSADA ASESOR EN MATERIA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 4.255,10 €
GRUPO PROVINCIAL PSdeG-PSOE
LORES TORRES, MILAGROS ADMINISTRATIVO/A 2.495,69 €
CARRERA PUNZÓN, MANUEL ADMINISTRATIVO/A DELEGADO/A 2.665,74 €
BARROS MONTEAGUDO, JOSE ANGEL ADMINISTRATIVO/A COORDINADOR/A CON PRENSA 2.857,15 €
GRUPO PROVINCIAL BNG
ANA BELÉN PERALBA LORENZO ADMINISTRATIVO 2.495,69 €
GRUPO PROVINCIAL PP
MOLDES MARTINEZ, ANGEL ADMINISTRATIVO 2.142,86 €
BESADA RIVEIRO, LAURA ADMINISTRATIVO 2.142,86 €
SANCHEZ FILGUEIRAS, LAURA ADMINISTRATIVO 2.142,86 €

 

 

Os cargos de libre designación non reciben importes devindicados por asistencia a plenos ou comisións

Frecuencia de actualización: continua

Última modificación: venres, 04 decembro 2020