Órganos de Goberno

Logo partido politicoPartido Socialista

Datos xerais

Logo partido politicoPartido Popular

Datos xerais

  • Enderezo: avda. Montero Ríos, s/n, 36001 Pontevedra
  • Teléfono: 986 804 100, ext. 40295
  • Correo electrónico: grupopp@depo.es
  • Web: www.pppontevedra.com
  • Voceiro: Jorge Cubela López

Logo partido politicoBloque Nacionalista Galego

Datos xerais

  • Enderezo: avda. Montero Ríos, s/n, 36001 Pontevedra
  • Teléfono: 986 804 100, ext. 40290
  • Correo electrónico: pontevedra@bng.gal
  • Web: bng.gal/pontevedra
  • Voceiro: Xosé Cesáreo Mosquera Lorenzo

Frecuencia de actualización: continua

Última modificación: venres, 07 febreiro 2020