Pleno

Xunta de Voceiras/os

A Xunta de Voceiros está integrada polas voceiras e voceiros de cada grupo político representado na Deputación. Cada grupo designa unha voceira ou voceiro que o representa e que é a persoa interlocutora. A presidencia correspóndelle á ou ao voceiro do grupo provincial do PSdeG-PSOE.

Logo partido politico Partido Socialista de Galicia-PSOE:

  • Voceiro: Carlos López Font
  • Vicevoceiro: Santos Héctor Rodríguez Díaz

Logo partido politico Bloque Nacionalista Galego:

  • Voceiro: Xosé Cesáreo Mosquera Lorenzo
  • Vicevoceiro: Uxío Benítez Fernández

Logo partido politico Partido Popular:

  • Voceiro: Jorge Cubela López
  • Vicevoceira: María José pardo Pumar

 

A presidencia correspóndelle o voceiro do grupo provincial do PSG-PSOE.

Frecuencia de actualización: continua

Última modificación: luns, 09 marzo 2020