Viveiros de empresas de Barro-Meis e Lalín

Contacto e como chegar ao viveiro de empresas de Lalín

Para cuestións administrativas do viveiro de empresas:

A xefa e a técnica do Servizo de Cooperación, ademais do persoal administrativo do viveiro.

Teléfono: 986 804 100 (Servizo de Cooperación, ext. 40265/40267; viveiro, ext. 47363)

Correos electrónicos: marina.pineiro@depo.es, ana.mateos@depo.es e viveiro.lalin@depo.es

Para cuestións técnicas:

Eugenio Marcote, enxeñeiro do Servizo de Cooperación

Teléfono: 986 804 100 (ext. 41277)

Correo electrónico: eugenio.marcote@depo.es

Como chegar

Coordenadas: 42.674927 -8.149523

Última modificación: xoves, 15 marzo 2018